NRK Meny
Normal

Fylkesråd Hedmark: Slakter forslag om å slå sammen fylker

Regjeringen vil ha 10 store regioner i Norge i stedet for dagens 19 fylker. Det betyr at Hedmark og Oppland antagelig blir ett rike fra 2020.

Mjøsbrua

ETT RIKE? Regjeringen vil endre amtsgrensene som har vært stabile fra 1866 og da kan det hende at de to fylkene på hver sin side av Mjøsbrua kan bli en region fra 2020.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Nøyaktig klokken 1130 i dag kom kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner fra Høyre med regjeringens forslag til hvordan de vil at Norge skal se ut i framtida.

Det vil si Stortingsmeldingen om regionreform. Der kom det fram at regjeringen ønsker å redusere antall fylker kraftig og erstatte dem med større regioner – 10 i tallet.

– Dagens fylkeskommuner har gått ut på dato, sa Sanner, som understreket at det ikke er aktuelt for regjeringen å overføre nye oppgaver til dagens fylkeskommuner.

Slår de seg sammen derimot åpnes det for å få tilført nye og større arbeidsoppgaver.

Veldig kritisk

Aasa Gjestvang

KRITISK: Fylkesråd i Hedmark, Aasa Gjestvang, er veldig kritisk til om de skal slå oss sammen med noen andre, og er usikker på hva slags oppgaver de nye regionene skal få.

Foto: Lars Erik Skrefsrud

Og det er nettopp oppgavefordelingen som faller fylkesråd i Hedmark, Aasa Gjestvang fra Senterpartiet, tungt for brystet.

– Jeg er veldig skuffet over det som kommer fram i forhold til oppgaver. Jeg mener hvilke oppgaver fylkeskommunen skal løse må komme først og det gjør de jo ikke sånn jeg ser det. Her er det kun et ønske om større regioner, er hennes umiddelbare reaksjon til Sanners forslag.

I Stortingsmeldingen kommer det fram at regjeringen foreslår å flytte enkelte oppgaver innen blant annet kulturminner, forskjellige næringsområder og enkelte næringsprogram innen landbruket, som i dag ligger under fylkesmennene, til de nye regionene.

– Jeg er veldig usikker på om vi i det hele tatt får noen nye oppgaver enn det vi har i dag, sier Gjestvang.

I Oppland er tonen litt mildere i forhold til endringene som regjeringen foreslår.

Even Aleksander Hagen

POSITIV: Fylkesordfører Even Aleksander Hagen i Oppland mener mulighetene ligger der for en større innlandsregion.

Foto: Privat

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen fra Arbeiderpartiet sier de allerede har sondert med Hedmark og gjennomført såkalte nabosamtaler.

Han sier også at de i slutten av neste måned vil ha et felles fylkesting med naboen i øst.

– Jeg ser muligheter for en større innlandsregion, men det er synd at vi ikke fikk flere argumenter for en sammenslåing i det som ble presentert i dag, er hans dom etter Sanners pressekonferanse.

Vil ikke bli større

Ifølge Jan Tore Sanner bør vedtakene om sammenslåing av fylkeskommunene til større regioner komme innen 1. desember i år. Deretter er planen å legge fram en proposisjon om oppgaver og hvordan strukturen til de nye regionene skal bli i løpet av våren 2017.

1. januar 2020 skal de nye regionene være på plass.

Ikke hvis jeg får det som jeg vil, sier fylkesråden i Hedmark.

– For Hedmarks del er jeg veldig kritisk til om vi skal slå oss sammen med noen andre, og jeg lurer veldig på hva som skal bli bedre med større regioner. Det har jeg veldig vanskelig for å forstå, sier Gjestvang.

– Er det uaktuelt å slå seg sammen med Oppland?

– Jeg vil ikke si det er uaktuelt, men jeg forstår ikke hvilke oppgaver vi skal løse bedre sammen, kontra det som er i dag, så jeg er veldig kritisk.

La fram regionreform

NYE REGIONER: I formiddag la kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner fra Høyre fram regjeringens forslag til hvordan de vil at Norge skal se ut i framtida.

Foto: NRK