Fylkesmannen om kommunekartet

Fylkesmannen i Oppland vil i formiddag legge fram sitt utkast til kommunereformen. Utkastet skal så drøftes med alle kommunene før han konkluderer og sender sitt forslag til departementet. I Hedmark har fylkesmannen varslet at han trolig ikke kommer med noen endringer av dagens kommunegrenser. Presentasjonen av forslaget til fylkesmannen i Oppland kan du følge på våre nettsider fra klokka 9.30.