Fylkesmannen går for vestre E6-alternativ

Fylkesmann i Oppland Sigurd Tremoen mener Lillehammer er best tjent med at ny E6 bygges på vestsiden av Lågen. Saken splitter Lillehammers befolkning.

Sigurd Tremoen, fylkesmann, Oppland

FYLKESMANN: Sigurd Tremoen, fylkesmann i Oppland, er klar på at det er best for Lillehammer by at ny E6 bygges på vestsiden av Lågen. Han mener byen får større muligheter til å vokse med en slik løsning.

Foto: Stein Schinstad / NRK

– Vi har gjort en helhetlig vurdering, og ut fra det konkludert med at det beste alternativet er på vestsiden. Vi har vurdert det i forhold til natur og nærmiljø, vi har vurdert hvordan man kan utvikle byen på kort, men enda mer på lang sikt.

Fylkesmann i Oppland, Sigurd Tremoen redegjør til NRK for hvorfor han mener ny E6 gjennom Lillehammer bør bygges på vestsiden av Gudbrandsdalslågen. Saken er betent og splitter Lillehammers befolkning.

Organisasjoner for næringsliv og reiseliv vil at ny E6 skal følge veitraseen som den gjør i dag, på østsida av Lågen, mens mange innbyggere går sammen om å få ny E6 i tunnel på vestsida med tunnelstart sør for Øyresvika.

Begge har fordeler og ulemper

Sigurd Tremoen, fylkesmann, Oppland

NYANSERT: Sigurd Tremoen påpeker at det er fordeler og ulemper ved begge veialternativene, men fastholder at vest er best.

Foto: Stein Schinstad / NRK

Fylkesmann Tremoen presiserer at dette ikke er sort/hvitt.

– Vi har vurdert disse alternativene opp mot hverandre, og det er jo ikke sånn at det ene alternativet har bare fordeler og det andre bare har ulemper. Men vi mener at byen får mulighet til å vokse ned mot Lågen, inn mot Mjøsa på en bedre måte. Østalternativet innebærer at veien blir en sterk barriere mot Lågen og Mjøsa fra byens side.

Fylkesmannen foreslår også at E6 sør for selve byen skal bli til gang- og sykkelvei.

– Vi har tenkt at adkomsten til Lillehammer bør skje via en tunnel og ikke langs dagens E6-trase, og at den kan brukes på vestsiden som en gang- og sykkelvei. Vi mener også at den gamle E6 bør gjøres til en lokalvei, som gjør at byen i større grad kan knyttes mot Mjøsa enn situasjonen er i dag.

Her skal E6-tunnelen gå

VESTSIDEN: Tunnelen vil gå under jordene til de gamle gårdene Børke og Traaseth på vestsiden av Lågen, hvis man lander på det vestre E6-alternativet.

Foto: Stein Schinstad / NRK

Vegvesenet er enige med Fylkesmannen

Vegvesenet går også inn for det vestre alternativet.

– Det harmonerer best med den bestillingen vi har. Vi skal utvikle E6 som en del av det overordnede veinettet i Norge tilpasset en fartsgrense på 110 km/t. Vestsida er også vesentlig billigere, har Bjørn Hjelmstad, sjef for prosjektet i Statens vegvesen, tidligere uttalt til NRK.

Bjørn Hjelmstad

PROSJEKTLEDER: Bjørn Hjelmstad er sjef for prosjektet i Statens vegvesen. Han mener som fylkesmannen at det vestre alternativet er best, og begrunner det med at det er en god del billigere.

Foto: Erlend Moe / NRK