Furuberg sykmeldt fra jobben

Merete Furuberg er på nytt rammet av kreft, og derfor sykmeldt fra vervet som leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Merete Furuberg

RAMMET AV KREFT PÅ NY: Merete Furuberg har blitt behandlet for kreft både i 2000 og i 2013.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Furuberg fortalte selv om sykdommen i en pressemelding i dag. Der forteller hun at hun nå starter cellegiftbehandling på Radiumhospitalet.

– Fordi jeg nå skal til behandling med cellegift, før en eventuell operasjon, vil jeg være redusert både fysisk og psykisk. Å være leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever full innsats, og det kan jeg ikke yte i denne perioden, skriver Furuberg.

Furuberg har en arvelig genfeil som forårsaker kreft, og hun har vært behandlet for kreft tidligere, både i 2000 og i 2013.

Merete Furuberg (61) er fra Grue og har vært leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag siden 2010.

Politisk nestleder Arne Lofthus fungerer som leder den tiden Furuberg er sykmeldt.