Frykter køer på E6

Fra i morgen tidlig blir det omkjøring og nedsatt fartsgrense to steder på E6 i Stange. Bilister frykter kø.

E6-omlegging
Foto: Bjørn Anders Sørli / NRK

 

Utbyggingen av nye E6 i Stange er godt i gang og tirsdag morgen legges vegen om på to steder.

Ved avkjøringen til Tangen ved Vikselv skal det bygges en ny firefelts bru over elva, og trafikken ledes over på en midlertidig bru det neste halve året. Fartgrensen blir samtidig satt ned til 50 kilometer i timen.

Tre kilometer lenger nord blir det også en omkjøring. Der skal det bygges en undergang for vilt, og fartsgrensen her blir satt ned til 60 kilometer i timen mens arbeidene pågår.

Køer på E6 i Stange

På grunn av sprengningsarbeider blir trafikken på E6 stengt i korte perioder. Nå blir det i tillegg nedsatt fart på to omkjøringsstrekninger.

Foto: Bjørn Anders Sørli / NRK

- Tror bilistene har forståelse

Bilister vi har pratet med i dag frykter at omleggingene vil føre til køer i området, men prosjektleder Terje Halbakken i Statens Vegvesen beroliger bilistene.

- Jeg tror trafikken kommer til å gå rimelig bra. Vi har problemer med avviklingen av søndagstrafikken, men jeg tror ikke de trafikkreguleringene vi innfører nå vil gjøre dette verre, sier Halbakken.

Trafikkstans på grunn av sprengning

Halbakken mener bilistene har vært utålmodige med tanke på utbyggingen av E6. Han tror derfor at de har forståelse for at trafikken må reguleres i de to årene anleggsarbeidene pågår.

Fra før er hastigheten satt ned til 70 kilometer i timen på hele anleggsstrekningen fra Skaberud til Kolomoen. I tillegg blir trafikken stanset helt med jevne mellomrom på grunn av sprengningsarbeider.

Halbakken sier dette ikke har ført til store trafikkproblemer så langt.

E6-omlegging

Mandag formiddag ble omkjøringsveien ved Vikselv gjort klar.

Foto: Bjørn Anders Sørli / NRK