NRK Meny
Normal

Frykter for Mias framtid

Hege Strand fra Kongsvinger frykter for framtida til sitt funksjonshemmede barn Mia. Årsaken er at hun kan få et kraftig kutt i tilbudet hun må ha i barnehagen.

- Overgrep mot uskyldige barn

Mia på 16 måneder i Puttara barnehage i Kongsvinger.

Foto: Liv Rønnaug Lilleåsen / NRK

For Mia er situasjonen spesiell. I verste fall kan hun gå fra å ha assistenthjelp 100 prosent og ned til bare seks timer i uka i barnehagen. Men dersom kommunen opprettholder dagens hjelpetilbud vil hun få et godt hjelpetilbud.

– Barnet mitt blir ødelagt

- Overgrep mot uskyldige barn

Mia stuper kråke.

Foto: Liv Rønnaug Lilleåsen / NRK

Det er den uvanlige behandlingen i kommunen som har skapt frykt hos Mias mor, Hege Strand.

For da Glåmdal Pedagogisk Psygologisk Senter (GPPS) i desember i fjor utredet Mias behov, anbefalte de i sin sakyndigvurdering å gi Mia 37,5 timer spesialpedagogisk hjelp i uka. Deler av hjelpen kunne gis av en assistent under veiledning.

Men kommunen vedtok ikke denne anbefalingen, men ba om en ny. Den kom i mars, og nå anbefalte GGPS å gi Mia bare seks timer i uka.

Men i tillegg vedtok kommunen å styrke barnehagen med en full assistenttilling tilknyttet Mia fram til 1. august.

Den vet verken mor eller barnehage om de får beholde. De seks timene er sikre.

Hege Strand

Moren til Mia, Hege Strand.

Foto: Liv Rønnaug Lilleåsen / NRK

- Dette kommer til å ødelegge mitt barn fullstendig. Jeg blir verken hørt eller sett av Kongsvinger kommune, sier Hege Strand.
Og Hege Strand er ikke alene om å fortvile. Flere andre familier med funksjonshemmede barn i både kommunale og private barnehager frykter for tilbudet til sine barn.

Hele dagen tilrettelagt

- Overgreo mot uskyldige barn

Mia på treningsrommet med blant annet fysiotrening.

Foto: Liv Rønnaug Lilleåsen / NRK

- Skal vi gå litt da, sier assistent Eirik, mens Mia smiler og ler. Han reiser henne opp på to bein slik at hun skal lære seg å gå med sine hvite joggesko.

Mia har en kromosomfeil som gjør at hun er senere utviklet, og har ifølge barnehageloven rett til spesial pedagogisk hjelp. Hele dagen er tilrettelagt for Mia slik at hun får den hjelpen hun trenger.

- Hele dagen går med til språktrening og fysiotrening slik at hun får lære seg å bruke kroppen og bli kjent med den. I tillegg hjelper jeg henne med å spise, gir støtte og veiledning. Det å ha assistenthjelp er helt avgjørende for Mia.

- Sender sakkyndigvurderinger i retur

I desember 2011 gjorde Glåmdal Pedagogisk Psykologisk Senter en sakkyndigvurdering. Men denne vurderingen vedtok ikke kommunen, og kommunalsjefen sendte deretter vurderingen i retur.

- En sakkyndigvurdering kan kun sendes i retur hvis den er mangelfull, og det var den ikke. I tillegg skal mor og far være med i dialogen om en ny vurdering. De har ikke fått tatt del i dette, sier daglig leder i barnehagen, Hege Bakke Andresen.

Hun er svært oppgitt over hvordan kommunalsjef Unni Strøm opererer.

- Bryter loven

Tre månedere etterpå blir det av en annen saksbehandler gjort ny vurdering av Glåmdal PPS som gir Mia langt mindre hjelp, mener styrelederen.

Men når kommunen fatter vedtak i saken to uker senere tildeles Puttara barnehage 37,5 timer til en assistent for Mia.

Barnehagstyreren mener dette skjedde etter press fra barnehagen. Kommunen avviser det, og sier det var en følge av sakkyndigeanbefalingen..

Bakke Andresen mener kommunalsjefen blander seg inn i en vurdering som skal være uavhengig, og at kommunen bryter forvaltningsloven, opplæringsloven og barnehageloven.

- Unni Strøm har ikke rett til å operere på egen hånd, men det gjør hun. Og saker treneres. Jeg har for eksempel ennå ikke fått assistentmidler fra desember 2011. Så det tar tid.

Vil ikke kommentere saken

- De beskyldningene hadde det vært fint om de kom til meg med. For min erfaring er, at i alle vanskelige saker er dialog det aller beste og det inviterer kommunen alltid til.

-Overgrep mot uskyldige barn
Foto: Liv Rønnaug Lilleåsen / NRK

Det sier kommunalsjef Unni Strøm.

- Det har jo vært møter mellom partene her, og moren har ikke alltid blitt innkalt?

- Det kjenner jeg ikke til i det hele tatt, svarer Unni Strøm.

Utover det vil hun ikke kommentere enkeltsaker.

Hun sier det generelt er slik at de ikke kan fatte vedtak i slike saker før de har en sakkyndig vurdering.

Det ble imidlertid gjort en sakkyndig vurdering i desember 2011, uten at det ble fattet vedtak da.

- Men det er igjen en enkeltsak og hva som skjer i enkeltsaker er veldig forskjellig. Det er ikke uvanlig at man sender sakkyndige vurderinger for å få nye uttalelser og vurderinger gjort.

- Men det var jo ingenting nytt?

- Jeg sier bare at saker er forskjellige, så jeg kommenterer ikke på enkeltsaker, sier kommunalsjef Unni Strøm.

- Helt på trynet

Hege Strand sier hun ennå ikke har fått noe ordentlig svar på hvorfor hun har fått en ny sakkyndigvurdering av barnet sitt.

- Mia kunne faktisk ha fått en trygg oppvekst. Den andre sakkyndigvurderingen skjønner jeg ingenting av. Den er helt på trynet. Det er virkelig å sette et barn på sidelinjen, sier Strand som syns kommunen og PPT har et for tett samarbeid.

Strand har nå klaget saken inn til Fylkesmannen.

- Tidlig innsats er alfa og omega, sier Bakke Andresen.

- Hvis vi venter med å sette inn hjelp til Mia er skoleklar, så er det for seint.