NRK Meny
Normal

Frykter flere trafikkulykker med eldre

Det blir flere eldre trafikanter i Norge i takt med at befolkningen eldes. Samtidig er trafikanter over 75 år mer utsatt for ulykker enn andre. – Det påvirker dessverre ulykkesstatistikken i negativ retning, sier Lars Eide, plansjef i Statens vegvesen avdeling Oppland.

Lars Eide ute på befaring av vegkryss i Gjøvik sentrum

ELDRE TRAFIKANTER EN UTFORDRING: – Vi har klare tall på at eldre bilister og fotgjengere er overrepresentert i trafikkulykker, og det blir en utfordring i fremtiden siden vi vet det blir flere eldre trafikanter, sier plansjef i Statens vegvesen, Lars Eide.

Foto: Monica Rikoll / NRK

Denne uken gikk Statens vegvesen sammen med Gjøvik kommune, Oppland fylkeskommune og politiet om en trafikksikkerhetsdugnad i kommunen. Årsaken er en bekymring over alle trafikkulykkene i kommunen, spesielt i Gjøvik sentrum.

For selv om antallet trafikkulykker har gått stabilt nedover de siste årene, er det en gruppe trafikanter som gir grunn til bekymring.

Både fotgjengere og bilførere over 75 år er overrepresentert i ulykkesstatistikken, og har flere skadde og drepte enn hva deres deltagelse i trafikken skulle tilsi.

– Og det er en stor utfordring når vi vet at befolkningen vår blir eldre, og eldrebølgen kommer til å slå til for fullt om en 10–20 års tid, sier Lars Eide, plansjef i Statens vegvesen, vegavdeling Oppland.

Eldre kjører på eldre

Det er fremdeles ungdom mellom 18 og 24 år som topper ulykkesstatistikken på norske veier i Norge. Men eldre over 75 år utgjør den nest største risikogruppen i trafikken.

Plansjefen forklarer at de eldre trafikantene reiser mer enn for noen år tilbake, og at det også gir utslag i flere eldreulykker i trafikken.

– Det er det helt naturlige årsaker til. Reaksjonsevnen, synet og motorikken blir dårlige enn når man er yngre, sier Eide

En rapport fra Statens vegvesen om eldreulykker viser at ulykkesrisikoen for bilførere er tre til fire ganger høyere for eldre over 75 år enn gjennomsnittet for yngre førere.

Typiske alvorlige eldreulykker skjer i kryss, spesielt når føreren skal foreta en venstresving, og i fotgjengerfelt. I flere ulykker blir eldre fotgjengere påkjørt av andre eldre fotgjengere.

Illustrasjonsfoto fotgjengerfelt

OVERREPRESENTERT I KRYSSULYKKER: Eldre førere er representert i kryssulykker, og en typisk eldreulykke er en eldre fotgjenger som blir påkjørt av en eldre bilist.

Foto: Berit Keilen/Scanpix

Tåler mindre enn de yngre

I tillegg til de aldersbetingede forutsetningene som kan gjøre det vanskeligere for eldre trafikanter å mestre alle situasjoner i trafikken, er ulykkesrisikoen høyere for eldre over 75 år for de de tåler mindre.

– Eldre tåler de fysiske påkjenningene ved ulykker dårligere. En ulykke som involverer eldre har derfor ofte et alvorlig utfall, sammenlignet med yngre mennesker som er involvert i samme typen ulykke, forklarer Kjell Seim, som er seksjonsleder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen i Oppland.

Dette gjenspeiles også i fotgjengerulykkene, som oftere får fatalt utfall jo eldre fotgjengeren er.

Ifølge rapporten fra Statens vegvesen om eldreulykker var 41 prosent av alle drepte fotgjengere i perioden 2002 og 20011 over 75 år.

Senke fart og planlegge kryss

For å sørge for en god trafikksikkerhet når det blir flere eldre trafikanter er det flere tiltak som de som planlegger vegutbyggingen kan gjøre sier plansjefen i Statens vegvesen i Oppland.

– Vi vet at det å redusere farten inn mot vegkryss er et godt tiltak, for da får eldre bilførere tid til å oppfatte trafikken rundt seg. Det å bygge om kryss til en rundkjøring og sørge for at vegkryss er oversiktlige er også gode tiltak, forklarer Eide.

Seksjonssjefen for trafikksikkerhet sier eldre bilførere selv bør sørge for at de kjører en litt mindre bil som er oversiktlig.

– Og vi blir spesielt glade hvis de kjører nyere biler som har flere sikkerhetsfunksjoner og teknologi som sier ifra hvis man er i ferd med å krysse en midtlinje eller at bilen foran har stoppet opp, sier Seim.

Kjell Seim, distriktsvegsjef i Gudbrandsdalen.

MÅ GJØRE SEG SETT: Kjell Seim sier eldre fotgjengere må bli flinkere til å gjøre seg sett i trafikken, og bruke fargerike klær og refleks.

Foto: Ulf Erik Hansen / NRK

– Eldre må bli flinkere til å gjøre seg sett

Seim sier at eldre fotgjengere stort sett er flinke til å benytte fotgjengerfelt, men at de allikevel ikke er flinke nok til å se seg for og forsikre seg om at bilføreren har sett dem før de går ut i vegen.

Han mener eldre fotgjengere må bli flinkere til å gjøre seg lett synlige for bilister.

– Enten man er ung eller gammel så er det ikke lett for bilister å se fotgjengere i alle lysforhold. I dagslys bør de kle seg i fargerike klær, gjerne i kontrastfarger. Og når mørket faller på så må man huske å ta på seg refleks, avslutter Seim.


SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND