NRK Meny
Normal

Frykter dyresykdommer – flytter fra Hamar

NESET: Norske husdyr er blant de friskeste i verden. Likevel velger avlsselskapet Norsvin på Hamar å flytte til skogs i frykt for smittsomme sykdommer.

Gris på Norsvin

FRISK: Grisen Gitar får nytt hjem når Norsvin velger å flytte seminfjøset fra Hamar til Gåsbu i frykt for smittsomme sykdommer.

Foto: Mats Sparby / NRK

Grisen Gitar gjør jobben sin, men etterspørselen etter grisesæd har blitt så stor at Norsvin ikke klarer å produsere nok. Utenlandske produsenter foretrekker norske griser fordi de har lite sykdommer.

Frykter dyresykdommer

FRYKTER SYKDOMMER: Norsvins organisasjonssjeg Gustav Grøholt forteller at selskapet velger å flytte til et øde sted på grunn av frykt for sykdommer.

Foto: Mats Sparby / NRK

– Ute i verden blir det større og større problemer med dyresykdommer. Vi i Norge har en helt spesiell status. Vi har en grønn lunge, som vi kaller det, som gjør at vi klarer å eksportere ut fordi vi har en helt annen status enn andre, sier Norsvins organisasjonssjef Gustav Grøholt.

Norsvin får støtte av veterinær og svinehelseansvarlig Carl Andreas Grøntvedt ved Veterinærinstituttet.

– I Norge har vi en svært gunstig svinehelse. Man har vært flinke over lang tid til å holde sykdommer ute av landet blant annet ved importere få dyr fra utlandet, sier Grøntvedt.

Flytter til skogs

Frykten for smitte fra utlandet er så stor at Norsvin velger å flytte seminfjøset fra Hamar der det ligger nær E6 og bebyggelse, til midt i skogen ved Gåsbu – langt fra andre gårder og mulige smittekilder.

Carl Andreas Grøntvedt

GOD SVINEHELSE: Carl Andreas Grøntvedt hos Veterinærinstituttet forteller at den norske svinepopulasjonen er friske.

Foto: Veterinærinstituttet

– Det er forskjellige svinesykdommer som er rundt omkring i verden som vi vet griser dør av. Det vi er opptatt av her i området nå er afrikansk svinepest, sier Grøholt.

Veterinær Carl Andreas Grøntvedt har forståelse for at Norsvin velger å flytte til et mer øde sted etter 60 år på Hamar.

– De har som seminprodusent en særskilt viktig rolle når det gjelder forebygging avslitte i grisepopulasjonen. Jeg tror også det ligger en beredskapstanke bak vurderingen om å flytte, sier Grøntvedt.

Norske dyr friske

Ifølge Veterinærinstituttets statusrapport fra 2015 har Norge unikt lite antibiotikaresistente bakterier hos dyr og i mat. Ti prosent av all antibiotikabruk går til dyr.

– Det er et viktig poeng at man bruker antibiotika riktig, noe jeg mener norske veterinærer er dyktige til. Det er også bedre å forebygge enn å behandle sykdom, sier Grøntvedt.

I det nye seminfjøset kan grisen Gitar og hans kollegaer jobbe i fred uten fare for smittsomme sykdommer.