NRK Meny
Normal

Frykter dobbeltspor forsinkes av lokal krangel

– Det er viktig å vise at vi står samlet om å få dobbeltspor til Hamar og Lillehammer snarest. Det sier Anne-Lise Bakken (Ap) som leder nystifta jernbaneaksjonsgruppe.

Anne-Lise Bakken er leder i jernbaneaksjonen "Dobbeltspor snarest"

STÅR SAMMEN: Anne-Lise Bakken vil ha fokus på samarbeid og ikke konflikt rundt InterCity-satsingen på Østlandet.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Aksjon "Dobbeltspor snarest" er urolig for at lokal uenighet om valg av traseer skal bremse, eller i verste fall stanse planene, om dobbeltspor langs Dovrebanen.

– Jernbanesaken har vært preget av uenighet. Nå er det på tide å vise at vi står sammen, sier leder og tidligere statsråd Anne-Lise Bakken fra Hamar.

I Mjøsbyen har valg av ny jernbanetrase ført til stort engasjement og uenighet.

Bakken er redd lokale krangler overskygger viktigheten av å få dobbeltspor, og mener det er behov for ei aksjonsgruppe som kan løfte blikket.

– Vi tar ikke stilling til trasevalg eller tekniske løsninger. Vår jobb blir å følge prosessen og påvirke de politiske beslutningene frem mot dobbeltspor, sier Bakken.

Ruster til kamp

I Nasjonal transportplan legges det opp til at dobbeltspor mellom Oslo og Hamar skal være ferdig utbygd innen 2024. Dobbeltspor til Lillehammer kommer i neste trinn og skal stå ferdig i 2030.

Utbyggingen vil bety mye for utviklingen av Innlandet, sier Bakken.

– Dovrebanen kan bli en konkurrent til fly på strekningen Oslo–Trondheim, sier hun.

Men Bakken tør ikke ta noe for gitt, og mener aksjonsgruppa kan utgjøre en forskjell.

– Det er ikke gitt at gjeldende planer blir videreført, eller at det finnes penger. Derfor er et viktig at vi mobiliserer nå, sier Ap-politikeren.

Mange støttespillere

Styret i aksjonsgruppa er bredt sammensatt både partipolitisk og geografisk. I styret sitter blant andre tidligere statsråd og fylkesmann Kristin Hille Valla (Sp) og tidligere varaordfører i Hamar, Solveig Seem (H). Kjell Stenberg (H) fra Lillehammer er nestleder.

– Sammen kan vi styrke kravet om dobbeltspor og kampen om samferdselspengene, sier Bakken.

En rekke ordførere langs Dovrebanen har sluttet seg til aksjonene. Det har også representanter fra næringslivet, Mjøsen Pendlerforening og fagforbundet LO. Disse skal fungere som rådgivere for styret.

– Vi trenger næringsutvikling og vi trenger et større og mer fleksibelt arbeidsmarked i Mjøsregionen. Her spiller jernbanen en viktig rolle, sier styremedlem Erling Behrens (Frp).


Av frykt for at Dovrebanen i dobbeltspor stanser i Stange er nå aksjonen "Dobbeltspor snarest" stiftet. Aksjonen er urolig for at lokal uenighet om valg av traseer skal bremse eller i verste fall stanse dobbeltsporets vei mot Hamar og Lillehammer. 
[Notes:Foto:]<- Du vil også være med å gjøre noe med det, Hans Rindal. Hvorfor? - Er du enig med Anne-Lise Bakken at folk fra Innlandet er for dårlige til å øve politisk press?- Hva slags aksjonsformer blir det aktuelt for deg å være med på?- Uenigheten om trase gjennom Hamar er en flaskehals. Hva mener du? - Sammensetting av styre og støttegruppe viser stor enighet på tvers av både kommune og fylkesgrenser - hvor viktig er det for å nå fram?- Hvor viktig er framdriften av dobbeltspor først til Hamar og så til Lillehammer- Hva betyr det for næringslivsutvikling og bosetting i Mjøsområdet at folk kommer en raskere til og fra Oslo[Merknad:Supermaler: Sted = 60, Sted + Arkiv/ Østnytt dato = 61]

STÅR SAMMEN: Aksjon "Dobbeltspor Snarest" vil ha fokus på samarbeid og ikke konflikt rundt InterCity-satsingen på Østlandet.