Normal

Frykter bakterier i importmelk

Vitenskapskomiteen for Mattrygghet frykter at livsfarlige bakterier kommer til Norge dersom det åpnes for import av upasteuriserte melkeprodukter.

Ifølge en ny risikovurdering som komiteen har utarbeidet vil slik import utgjøre en stor helsetrussel både for mennesker og dyr.

I Norge har det eksistert forbud mot salg av upasteurisert melk og fløte siden 1953. Men i EU-landene finnes det ikke tilsvarende forbud.

Vitenskapskomiteene frykter blant annet utbrudd med bakterien E. coli 0157 og andre såkalte EHEC-sykdommer.

Senest i 2004 var det et større utbrudd med akkurat denne bakterievarianten i Danmark. 11 personer ble syke etter inntak av upasteurisert melk.

E. coli 0157 er en av flere bakterier som Vitenskapskomiteen frykter vil kunne ramme nordmenn gjennom importerte melke- og fløteprodukter som ikke er varmebehandlet. Mathelseekspertene frykter også at Norge vil kunne få inn mikrober som i dag regnes for utryddet i landet. Tre slike som nevnes i rapporten er bakteriene B. abortius, B. melitensis og M.bovis.

"Dette kan ha alvorlige helsekonsekvenser for både mennesker og dyr", skriver komiteen.

Ekspertene har likevel ikke kjennskap til at slike ubehandlede melke- og fløteprodukter omsettes i Norge i dag.