Frykter at distriktene taper

Konkurranseutsetting av togstrekninger kan slå negativt ut for distriktene. Det frykter de som er skeptiske til at halvparten av landets togstrekninger nå legges ut på anbud.

Bilder av Dovrebanen og Gjøvikbanen