Frykter å få færre jernbanepenger

FAU ved Ottestad ungdomsskole og Arstad skole i Stange vil at framtidig to spors jernbane forbi skolene må gå i en kulvert eller legges under et lokk for å bøte på ulempene for skole- og nærmiljløet. Tore Ketil Stårvik som er nestleder i FAU ved ungdomsskolen sier til HA at de er bekymret for at mye av pengene til jernbaneutbyggingen mellom Sørli og Brumundal vil gå til jernbaneutbygging i Hamar.