Frykt hindrer anmeldelser av familievold

Politiet tror mange ikke tør å melde fra om familievoldssaker i frykt for å ta feil, og de mener det er store mørketall.

Vanskelig å melde om vold

Brit Larsson til venstre og Mia Bjølseth, begge pedagogiske ledere i barnehage, innrømmer at det kan være vanskelig å melde om familievold.

Foto: Vera Wold / NRK

– Det kan være vanskelig å melde om familievold, men samtidig har vi jobbet så lenge, at vi vet at det verste kan være en realitet, sier Mia Bjølseth, pedagogisk leder i Langeland barnehage i Kongsvinger.

I perioden fra 2010 til 2014 har antall anmeldelser av mishandling i familieforhold over hele landet økt med 23 %. Likevel mener politiet at mange ikke tør å melde fra, og at det er store mørketall.

Savner anmeldelser fra sykehuset

Familievoldskoordinator i Hedmark politidistrikt, Hanne Kvarberg forteller at hun blant annet savner flere anmeldelser fra helsevesenet.

– Vi får bare tre til fire henvendelser fra Sykehuset Innlandet i Hedmark i året, det er alt for lite slik vi ser det, det er nok store mørketall, sier Kvarberg.

Familievoldskoordinatoren forteller at politiet får melding om vold via flere kanaler, men at det er behov for mer informasjon.

– Jeg har veldig troen på informasjon og kompetanse hos oss som jobber med mennesker. Det kan gjøre at vi i større grad kan avdekke forhold og hjelpe de som er i fortvilede situasjoner, sier Kvarberg.

Større fokus enn før

Overlege ved barneavdelingen på Lillehammer sykehus, Jørgen Hurum mener også at det er store mørketall når det gjelder anmeldelser om familievoldssaker.

– For helsearbeidere kan det være fremmed å tenke at familie kan skade barna sine, men dette har vi jobbet svært systematisk og tverrfaglig med de ti siste

Jørgen Hurum

BEKYMRET: Overlege ved barneavdelingen på Lillehammer sykehus, Jørgen Hurum mener også at det er store mørketall når det gjelder anmeldelser om familievoldssaker.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

årene, sier Hurum.

I 2014 sendte sykehuset i Lillehammer 21 bekymringsmeldinger til barnevernet, hittil i år har de sendt 10 bekymringsmeldinger om barn.

– Vi sender bekymringsmeldinger når vi ser at skadene på barna ikke står i forhold til årsak og forklaringer på skaden. Da tar vi som regel en ekstra prat med foreldre, dersom vi får ulike forklaringer, eller det har gått flere dager siden skaden har skjedd, så reagerer vi, sier Hurum.

– Vi må tørre

Overlegen innrømmer at det er vanskelig å snakke med foreldre om dette.

– Det er vanskelig, og jeg kan blant annet godt skjønne at yngre kollegaer vegrer seg, men vi må tørre å spørre. Vi voksne må ta den belastningen det er å gå inn i denne problematikken. Vi har eksempler i vårt område, hvor dette ikke er blitt gjort, og vi vet at det kan ende meget tragisk, sier Hurum.

Han sier at ved de mest alvorlige tilfellene, anmelder helsevesenet direkte til politiet uten at foreldre blir orientert, dette av hensyn til bevisforspillelse.

Også avdelingsleder ved barneavdelingene i Hedmark, Jon Grøtta, er sikker på at det er mørketall, men han sier at det er langt større fokus på problemet nå enn tidligere.

– Vi klarer nok ikke å fange opp alle, det føler jeg meg dessverre sikker på. Barn er lojale mot sine foreldre, sier Grøtta.