Frps Tor André Johnsen: – Farten bør opp på vanlige veger

Frp vil ha en gjennomgang av fartsgrensene. Politiet har beslaglagt mange førerkort i sommertrafikken.

Tor André Johnsen i Frp

VIL HA GJENNOMGANG: Frps Tor André Johnsen mener bilister vil kjøre mer lovlig hvis de opplever fartsgrensa som logisk.

– Det har vært mange førerkortbeslag, men ingen ulykker, sier Frps Tor André Johnsen.

Han viser til at 60 personer mistet førerkortet i fartskontroller på riksvei 3 gjennom Østerdalen bare i juni og juli. 500 ble bøtelagt for fartsovertredelser.

Johnsen mener det tyder på at fartsgrensa settes for lavt mange steder.

– Det er viktig å finne riktig hastighet og det er viktig å sørge for at bilistene får respekt for hastigheten. Når det for eksempel er så mange som kjører litt fort gjennom Østerdalen, så viser det at der oppleves kanskje hastigheten som unaturlig lav. Det er blant annet flere 60-soner der som jeg synes det er naturlig å se på på nytt, mener Johnsen.

Nå skal derfor Frp jobbe på Stortinget for å få økte fartsgrenser på vanlige veier.

– Vi får snart et forslag på bordet av Vegdirektoratet til nye kriterier. Og da vil vi se på om vi har riktig hastighet slik at bilistene får respekt for fartsgrensene.

Ap uenig

Leder i Hedmark trafikksikkerhetsutvalg, Gunn Randi Fjæstad fra Arbeiderpartiet er ikke enig i Johnsens vurdering.

– Selv om det er nyere tider, så er de fleste veger de samme gamle. Og det er jo slik at vi mennesker ikke tåler noe mer når uhellet skjer, sier Fjæstad.

Laserkontroll

HØY FART: I juni og juli mistet 60 bilister førerkortet på en av de mest brukte veiene fra Oslo til Trondheim på grunn av høy fart. Politiet og Trygg Trafikk er bekymra.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Hun understreker hvor stor betydning fart har å si for trafikkulykker.

– Det er tre hovedfaktorer i forhold til ulykker på vegene og det er fart, rus og manglende bilbeltebruk. Selv om vi med moderne biler kan tåle en krasj i 70 km/t, så er litt fortere mye farligere enn det Johnsen trekker fram her, mener Ap-politikeren.

UP vil ikke kommentere utspillet fra Johnsen.

– UP forholder seg til de fartsgrenser som er satt, sier Dag Gjærum, kommunikasjonsrådgiver i UP.

– Nå kan bilistene kjøre lovlig

Johnsen derimot tror bilistene vil kjøre riktigere med endrede grenser.

– Hvis en ser på E6 innover mot Gardermoen, så var faktisk snitthastigheten der før det ble 110 over 100–104 km/t. Nå etter at grensa er økt så har snitthastigheten der bare økt med et par kilometer, sier Johnsen.

– Tidligere kjørte alle bilister ulovlig, nå kan de kjøre lovlig. Vi har tilpasset kartet til terrenget. Det å finne den riktige hastigheten som også bilistene forstår og synes er logisk, tror jeg er viktig for å unngå trafikkulykker, mener Johnsen.