Frp vil satse på jordbruket

Landbruksnæringa er et viktig tema i høstens kommunevalg. Mange lokalpolitikere ønsker en sterkere satsing på næringa – også Frps listetopper.

Trøsker

Listetoppene i Frp mener landbruket er så viktig at de ønsker med fokus på næringa.

Foto: Geir Randby / NRK

– Ringsaker er Norges største landbrukskommune og å være positive til landbruk i det området vi bor i er helt avgjørende, sier Tom Synstad.

Førstekandidaten til Fremskrittspartiet i Ringsaker mener det er skremmende at så mye som halvparten av norske gårdsbruk har blitt lagt ned i løpet av de siste åra. I landbruksfylket Hedmark har 2000 bruk blitt lagt ned siden år 2000.

Og Synstads standpunkt deles av flere. En undersøkelse Landbrukets Utredningskontor har gjort for Norges Bondelag viser at de fleste av Frps listetopper mener landbruket er så viktig at de vil satse mer på næringa.

– Det er ikke landbruket i seg selv, eller bonden det er noe galt med. Det er politikken som hindrer utviklingen, sier Synstad.

– Det viktigste er å trives i jobben

Kjersti Diesen

23 år gamle Kjersti Diesen har slått seg ned som gårdbruker på Bøverbru.

Foto: Geir Randby / NRK
Tom Synstad

Frps Tom Synstad mener partiet sentralt har nor å tjene på å snakke mer om norsk landbruk.

Foto: Geir Randby / NRK

På Ihle i Vestre Toten bor det unge samboerparet Kjersti Diesen og Edvard Løken. De vil satse på et liv som gårdbrukere.

– Den viktigste forutsetningen for å lykkes er at du må være fornøyd med det du driver med, sier Kjersti Diesen.

Men i tillegg til å trives med jobben, er økonomi et spørsmål som stadig kommer opp for gårdbrukere.

– Lønningene kan godt reguleres litt opp, slik de har blitt det i mange andre sektorer. Det er kanskje derfor mange unge kvier seg for å tre inn i landbruket. de tror det er lite penger og mye arbeid, sier hun.

Men ifølge Diesen kommer det også mye moro og kos ut av å være gårdbruker. Hun tror mange mangler kunnskap når det kommer til hva det egentlig vil si å jobbe i landbruket.

– Det er menge myter som må avlives. Mange unge har aldri vært i et fjøs eller på en gård. De vet ikke hva det vil si. Men jeg mener politikerne må prioritere å rekruttere flere unge til landbruket. Gi dem mer kunnskap, sier hun.

Ber politikerne ta en tur i fjøset

Kjersti Diesen mener også at mange av rikspolitikerne kunne hatt godt av tur i fjøset. At de bør dra på en gård, besøke en landbruksskole og høre på hva de unge vil ha.

– Mange av rikspolitikerne er bymennesker som ikke vet som mye om hva som faktisk trengs. Det kan være mye av grunnen til at man ikke lykkes med å rekrutteres unge, sier hun.

Selv om Tom Synstad mener deres meninger faller godt sammen med moderpartiets, ser han at det er utfordringer.

– Jeg tror noe av problemet ligger i at det snakkes for lite om landbrukspolitikk i den sentrale delen av partiet. Men det ligger inne en plan om et nytt landbruksprogram for partiet som vil være klart til neste valg, sier han.

– Overføringene kan ikke fortsette i all framtid

Men selv om Frp vil utvikle næringa, vil de kutte hardt i overføringene fra staten. I stedet vil de gi bonden større muligheter til å utvikle seg selv.

– Vi må gi råderetten tilbake til bonden. Overføringene fra staten kan ikke fortsette i all framtid og nå er tiden for å begynne å tenke nytt, sier Synstad.

Samtidig ønsker partiet å satse mer på import av utenlandske varer.

– Selvfølgelig må vi importere landbruksvarer også, men det viktigste er at norsk landbruk blir konkurransedyktig, slik at vi også kan eksportere, sier han.

Bygg

Bygg-avlinga er klar for innhøsting hos Kjersti Diesen på Vestre Toten.

Foto: Geir Randby / NRK