Normal

Fronter ny biskopkandidat

Flere prester mener de nominerte biskopkandidatene er for like. De fronter nå en ny biskopkandidat.

- Jeg er skuffet over at at bispedømmerådet ikke har nominert bredere, sier kapellan på Gjøvik, Gregers Lundh.

Han representerer en gruppe på seks prester og et menighetsrådsmedlem i Hedmark og Oppland, som nå foreslår en ny kandidat.

Ønsker en mer konservativ biskop

Gruppen foreslår Halvor Nordhaug, rektor ved Menighetsfakultetet praktisk teologiske seminar som sin kandidat.

Gregers Lundh sier Nordhaug står for et konservativt og dermed annet syn i homofilisaken enn de nominerte kandidatene. Det betyr at han er i mot å vigsle homofile og lesbiske.

- Det er nærliggende å tro at Nordhaug ikke ble nominert fordi han står for kirkens tradisjonelle syn i homofili-saken, sier Lundh.

Halvor Nordhaug er glad for å bli foreslått som kandidat av gruppen.

- Dette er en hyggelig tillitsærklering, og jeg har sagt ja til å være kandidat, sier Nordhaug.

- Bispdømmerådet har gått i en felle

53 år gamle Halvor Nordhaug var en av i alt 91 foreslåtte kandidater til Hamar bispedømme, og han sa ja til forespørsel fra bispedømmerådet, men ble ikke nominert.

Gregers Lundh mener bispedømmerådet har gått i en felle, ved ikke å nominere Nordhaug.

- De har gått i den samme felle som bispedømmerådet i Oslo, da de skulle nominere biskopkandidater. Utvalget ble for smalt, og Kvarme ble lansert som outsider. At Kvarme til slutt ble biskop, viser at utvalget var altfor smalt, sier Lundh.

De stemmeberettigede kan stemme på andre enn bispedømmerådets kandidater i valget. Det er Kongen i statsråd utnevner ny biskop i Hamar bispedømme til høsten.