Front mot front på Koppang

Det har vært en front mot front kollisjon på riksveg 3 nord for Koppang. Uvisst skadeomfang.Trafikken blir dirigert forbi ulykkesstedet, ifølge Statens vegvesen.