NRK Meny
Normal

Frifunnet for sex med mindreårig - må betale oppreisning

En mann i 20-årene fra Gudbrandsdalen er frifunnet for å ha hatt sex med ei jente under 16 år, men må betale henne en oppreisning på 40 000 kroner.

Nord-Gudbrandsdal tingrett

Rettssaken mot mannen gikk i Nord-Gudbrandsdal tingrett i slutten av april.

Foto: Geir Røed / NRK

Ifølge dommen fra Nord-Gudbrandsdal tingrett forklarer jenta og mannen seg ulikt om det som skal ha skjedd hjemme om mannen sommeren 2013.

Begge er enige om at hun kom hjem til ham og overnattet, men hun mener at de hadde samleie, men han mener at det ikke skjedde noe.

Tingretten skriver i dommen: «..det er vanskelig å avfeie det ene som sant og det andre som løgn.»

Ulike forklaringer

Retten mener at det styrkes jentas forklaring at hun i grove trekk har forklart seg likt i dommeravhør, for politiet og for retten, men samtidig mener den det er lite betryggende at hun i dommeravhør forvekslet episoder og gjerningsmenn og at hun har forklart seg ulikt om hendelsen til bekjente.

John Arild Aasen

– Mannen er fornøyd med dommen, sier hans forsvarer John Arild Aasen.

Foto: Joar Elgåen

Retten mener at det ikke har kommet fram noen åpenbare uriktigheter i mannens forklaring, og at overnattingen kan ha skjedd slik han forklarer. Dermed mener retten det er en tvil om hva som har skjedd, og det må komme den tiltalte til gode og frifinner ham.

– Han er lettet og veldig fornøyd med dette, og mener at det er en riktig dom, sier mannens forsvarer John Arild Aasen.

Må betale oppreisning

Mannen er likevel dømt til å betale henne en oppreisning på 40 000 kroner, fordi retten mener at det er en klar sannsynlighetsovervekt for at de hadde samleie slik som jenta har forklart.

Det stilles strengere krav til bevis da det gjelder spørsmålet om skyld enn det gjøres da det kommer til spørsmålet om oppreisning, derfor dømmes mannen altså til å betale jenta 40 000 kroner.

– Prinsipielt er jeg imot at vi har en slik ordning i Norge, men slik er det nå. Årsaken er at beviskravene er forskjellige da det gjelder straffekravet kontra det sivile kravet, sier Aasen.

Det er foreløpig ikke bestemt om påtalemyndigheten anker frifinnelsen.

Mannen er dømt for to tilfeller av fyllekjøring, og for å ha kjørt uten gyldig førerkort. For dette er han dømt til 40 dager i fengsel, samt en bot på 10 000 kroner. Han fradømmes også retten til å ha førerkort i fire år.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND