Framtidas sjukehus i Innlandet

Torsdag kommer anbefalingen til hvordan Sykehuset Innlandet bør organisere seg i fremtida. Er ett storsjukehus ved Mjøsbrua det beste, eller bør det være et akuttsjukehus i begge fylker?

I dag forteller Sykehuset Innlandet hvordan sykehustilbudet i Innlandet bør være i fremtida. Flere løsninger er vurdert, blant annet ett hovedsykehus ved Mjøsbrua.

DIREKTE: Følg informasjonsmøte fra Sykehuset Innlandet direkte fra klokka 15.00.

Arbeidet med å finne ut hvordan Sykehuset Innlandet bør organisere seg i fremtida har pågått i flere år.

I 2014 ble det satt ned en gruppe som fikk i oppgave å utrede fire alternativer til fremtidig sjukehusstruktur:

  • Ett nytt hovedsjukehus ved Mjøsbrua.
  • To akuttsjukehus i Mjøsregionen, ett i hvert fylke.
  • Tre akuttsjukehus i Mjøsregionen
  • Beholde dagens modell med fire akuttsjukehus, det vil si Gjøvik, Lillehammer, Elverum og Hamar.

Også det fremtidige tilbudet ved sjukehusene i Kongsvinger, Tynset og det desentraliserte helsetilbudet i Oppland er vurdert.

Varsler endringer

Nå er rapporten klar og den konkluderer med hva som vil være den beste løsningen for Innlandet.

På et åpent møte i Brumunddal i ettermiddag legger administrerende direktør Morten Lang Ree frem sin anbefaling.

– Det har vært en grundig utredning og jeg slutter meg til anbefalingene i rapporten, sier han.

Avisa GD skrev onsdag at forslaget fra ledelsen går ut på å bygge et nytt akuttsykehus ved Mjøsbrua. Det vurderes videre ett eller flere alternativer for hva slags aktivitet det skal være ved dagens sjukehus.

Ny høring

Direktørens anbefaling sendes styret som får den på sitt bord neste fredag.

– Min innstilling til styret er at de sender forslaget ut på høring, og ikke sjøl tar stilling, sier Lang Ree.

Dermed er det klart for nye runder, etter seks år med utredninger.

– Sjøl om det har vært en grundig og god prosess fram til nå er det riktig å sende dette til ekstern høringsrunde. Dette er et stort prosjekt, da må alle som har interesse og synspunkter få komme til med det, sier Lang Ree.

Med en ny høringsrunde blir det ikke gjort et endelig styrevedtak før høsten 2017.

Mens man venter på den nye sjukehusorganiseringa skjer det endringer i dagens sjukehustilbud. Kortsiktige grep som blir sett på som nødvendige for å spare penger. En sak som har fått mye oppmerksomhet er forslaget om å flytte både barneavdelingen og nyfødtintensiven (NEO) fra Elverum til Lillehammer. Saken behandles av styret i desember.

– De kortsiktige grepene skal bidra til å oppfylle de langsiktige målene. Så disse sakene henger sammen, sier Lang Ree.

Langt frem

I dag er det de langsiktige planene det handler om. Allerede i 2012 sa Morten Lange Ree at han mente et hovedsjukehus ved Mjøsbrua ville være det beste for Innlandet.

Prislappen på det fremtidige sjukehustilbudet havner et sted mellom 9 til 12 milliarder kroner.

Når styret har sagt sitt skal saken opp i Helse Sør-Øst og så videre til departementet med håp om at det gis penger til bygging og ombygging. Først i 2030 regner man med å være helt ferdig.

– Også jeg synes det går langsomt, men jeg ser også at det er nødvendig å bruke tid, sier Lang Ree.