NRK Meny
Normal

Fortsatt stort rusmiljø på Kongsvinger

Over 2000 mennesker deltok for ett år siden i et fakkeltog mot rus i Kongsvinger. I kveld var et nytt fakkeltog mot rus. For rusmiljøet har dessverre ikke blitt mindre det siste året.

Fakkeltog Kongsvinger

Mange hadde møtt opp for å sette fokus på rusproblematikken i Kongsvinger. Oppmøtet var imidlertid bare en brøkdel av fjorårets, da flere tusen hadde møtt fram. Bakgrunnen var at en person fra rusmiljøet døde bare kort tid i forveien.

Foto: Ann Kristin Mo / NRK

Kongsvinger kommune, Jobben og Linken arrangerte i kveld et fakkeltog og et miniseminar om rus. Linken og Jobben eies og drives av Frelsesarmeen på oppdrag fra og finansiert av Kongsvinger kommune.

Tilbudet er et lavterskeltilbud for voksne rusavhengige over 18 år. Fire dager i uken tilbyr Linken matservering, dusj og enkel helseoppfølging.

– Et langt liv med rus

Ina Kristiansen er en av brukerne på Linken.

– Det har vært et langt liv med rus, men nå får jeg subutex (brukes i stedet for Metadon, red anm.) på apoteket her i Kongsvinger, fordi jeg har blitt en del av LAR-prosjektet, forklarer hun.

LAR er legemiddelassistert rehabilitering av rusmisbrukere.

Ina gikk også i fakkeltoget mot rus i Kongsvinger tirsdag kveld.

Tony Bekkengen

Tony Bekkengen er en av ildsjelene bak Linken i Kongsvinger, et hjelpetilbud til de rusavhengige.

Foto: Ann Kristin Mo / NRK

– Det går dessverre i det samme gamle for rusmiljøet på Kongsvinger, selv om det var stor oppslutning om fakkeltoget i Kongsvinger for ett år siden. Det er akkurat som det ikke gjøres nok, sier Ina.

Hun forteller om et miljø der det er stort misbruk av piller, heroin, amfetamin og hasj.

– Det er et lukket miljø, og du ser sjelden rusa folk ute på gata i Kongsvinger. Men det er der, og det er et problem, forklarer hun.

Småbydop

Det har gått ett år siden Cato Heiberg og sønnen Morten Famm Heiberg gikk i fronten av et kjempelangt fakkeltog mot rus i Kongsviger. Uka før døde tvillingbror Henrik av en overdose.

Far og sønner ble landskjent gjennom Brennpunktdokumentaren Småbydop.

Tony Bekkengen er en av ildsjelene bak Linken på Kongsvinger, og han sier seg enig med Ina i at rus-problematikken på Kongsvinger fortsatt er stor.

– Jeg skal ikke spekulere i hvor stort miljøet er, og det er viktig at det jobbes kontinuerlig med å forsøke å ta tak i det. Blant annet ville økte tilførsler av midler gjøre at flere kunne blitt tatt med i LAR og mer kunne vært brukt på ettervern av de som har blitt rusfrie, forklarer han.

Begge er enige i at et fakkeltog mot rus er positivt.

– Det er flott at det kan settes fokus på rus på denne måten, og det setter fokus på rus og de utfordringene som knyttes til det, sier Tony Bekkengen.