Fortsatt skredfare i fjellet

Det er fortsatt grunn til å vise varsomhet ved ferdsel i fjellet. Unngå bratt terreng så lenge det ikke er helt nødvendig, oppfordrer skredekspert.

Snøskred Vågå

OVERLEVDE SKREDET: En 15-åring ble begravd i et snøskred søndag, men takket være farens innsats kom han fra hendelsen i live.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Faregraden ligger stedvis på 3, som er betydelig. Det gjelder ikke hele Innlandet, men de vestligste delene opp mot Jotunheimen, der kombinasjonen mye vind og snø gir skredfare, sier Frode Sandersen, seniorgeolog ved Norges Geotekniske Institutt (NGI).

Søndag ble to personer truffet av et snøskred da de var på skitur i Vågå i Gudbrandsdalen. De to, far og sønn, hadde med eget søkeutstyr og faren lokaliserte og gravde ut sønnen etter ti minutter.

Det er viktig å være klar over at om du begraves helt i et skred, har du maks 15 minutter. Det vil si at det er vennene dine som må finne deg, ikke den organiserte redningen som kommer seinere.

Frode Sandersen

Lavtrykk = ustabil snø

– Skredfaren var veldig stor på fredag og lørdag. Det tar gjerne litt tid etter et lavtrykk før snøen stabiliserer seg, men faren er på veg ned, sier statsmeteorolog Bente Wahl.

– Når det blåser, legger snøen seg på andre sida av fjellet enn der vindretningen er og det danner seg skavler som løser seg ut. De fleste mennesker går ikke ut når det er sånn som det var fredag og lørdag. Men så er det etter uværet, det blir bedre vær og folk kommer seg ut. Da skal det veldig lite til før man kommer borti og løser ut et skred. Med vind og lavtrykk følger gjerne høyere temperatur og da blir gjerne snøen mer ustabil, forklarer Wahl.

Ifølge Sandersen ved NGI vil det ta noen dager før snøen stabiliserer seg, men alt avhenger av temperaturen. Han oppfordrer folk til å unngå bratt terreng, om det ikke er helt nødvendig å gå der og man kan ta nødvendige forholdsregler.

– Venner må finne deg

Frode Sandersen

VÆR VARSOM: Frode Sandersen, seniorgeolog ved Norges Geotekniske Institutt, oppfordrer til å unngå bratt terreng på tur.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Brattheten på terrenget er det viktigste, men det er ikke så lett å vite uten måleutstyr. 30 grader er nedre grense for hvor bratt det må være før skredet kan gå, det blir som unnarennet i en hoppbakke.

Han har følgende råd til deg som ferdes i brattere terreng:

  • Se etter om snødekket sprekker eller lager lyder når du går på det, bruk øynene for å se om snødekket er ustabilt.
  • Ha med redningsutstyr, spade og sondestang.
  • Hold god avstand til hverandre.

Det er viktig å være klar over at om du begraves helt i et skred, har du maks 15 minutter. Det vil si at det er vennene dine som må finne deg, ikke den organiserte redningen som kommer seinere.