Fortsatt radioaktive sauer

26 år etter atomulykka i Tsjernobyl har bønder i Oppland fortsatt store utgifter på grunn av ulykka.

sauer

Det blir fortsatt målt høy radioaktivitet i sau fra Oppland.

Foto: Nyhetsspiller

I 2011 hadde 200 besetninger i Oppland for mye radioaktivitet i kjøttet. Det er særlig bøndene i Nord-Gudbrandsdal og Valdres som er rammet. Det er vesentlig færre bønder i Hedmark som er rammet.

Koster mye

Bøndene som er hardest rammet må ha sauene på nedforing i seks uker på grunn av for mye radioaktivitet i kjøttet.

– Kostnaden per dag per sau er ni kroner. Det sier fylkesleder i Oppland bonde- og småbrukarlag, Terje Holden.

Han legger til at utgiftene for storfe er betydelig større.

Krever mer

Bøndene får i dag et tilskudd på fem kroner per dyr per dag, mens utgiftene ifølge Holden er ni kroner.

– Derfor blir dette tap i tillegg til merarbeid. Vi har bedt om at taksten økes til åtte kroner, men har ikke fått gjennomslag. Statens Landbruksforvaltning skal nemlig ha en gjennomgang av regelverket.

– Dette er en økonomisk og arbeidsmessig belastning vi er påført og som vi er uskyldige i, sier Holden.

NRK anbefaler

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

  • Blir matteeksamen likevel

    Høgskolen i Hedmark har bestemt at alle studentene som deltok på eksamen i matematikkforkurset 1. august, skal få tilbud om å avlegge ny prøve. Saken fikk stor oppmerksomhet fordi mange studenter mener oppgavene var for vanskelige. Men årsaken til at eksamen blir arrangert påny, er at to studenter klaget over tekniske problemer med PC'ene de fikk utdelt, og dermed får alle tilbud om fornyet prøve.

    Tavle
    Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX