NRK Meny
Normal

Forsvunnede NS-arkiver dukket opp

De hadde vært forsvunnet. Så dukket NS-arkivene plutselig opp. De hadde vært i en privatbolig i Hamar.

Justisminister og nazist Sverre Riisnæs.

Arkivene forteller mye om det indre livet i NS. På bildet er blant andre politiminister Jonas Lie og Justisminister Sverre Risnæs som forskanset seg på Skallum gård i Bærum i mai 1945.

Foto: Scanpix / NTB scanpix

– Da et materiale vi hadde etterlyst plutselig sto på førstesiden av en av landets største aviser, så ble vi litt interessert, forteller tidligere statsarkivar Per-Øyvind Sandberg.

Forsvunnet NS-arkiv dukket opp

Det var i 1984 historien starter. Da fant Dagbladet igjen de forsvunnede partiarkivene fra NS for perioden 1943-45.

– Det var en privatperson som hadde store mengder med NS-arkiver. Det viste seg at dette stammet fra Generalsekretæritatets NS-arkiv.

Fire år før hadde Statsarkivet på Hamar fått størsteparten av NS sitt arkiv. Materialet hadde tilsynelatende ligget urørt siden 2.verdenskrig, men det var også tydelig at noe manglet.

Mye av materialet hadde vært hos en privatperson.

– Det fikk vi inn litt dramatisk høsten 1984, forteller Sandberg.

Maktkamp

Per Øyvind Sandberg i Statsarkivet på Hamar

Tidligere statsarkivar Per-Øyvind Sandberg forteller om de forsvunnede NS-arkivene.

Foto: Stein Schinstad / nrk

Arkivet inneholdt referater fra NS-møter før og under krigen og medlemslister av stor historisk interesse.

– Det er veldig interessant å se hvordan maktkampen innen partiet var, sier Sandberg.

Han syntes spesielt det var interessant å se hvor gjennomtankte NS var da de bygde opp organisasjonen.

– Det var ikke bare en tankeflukt. De gjorde rene administrative grep. De hadde en tanke om hvordan ting skulle styres. De var dyktige organisasjonsmennesker de som sluttet seg til Nasjonal Samling,sier Sandberg, som i dette legger ansvarsfordeling, struktur, orden og klare kommandolinjer i alt fra idrett og kultur til samferdsel og forsvar.

Sandberg sier at arkivene også er viktige fordi man kunne se hvor mange medlemmer det var i partiet, noe som også kan si noe om partiets innflytelse.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

  • E6 åpen etter ulykke

    E6-Uthuskrysset ved Stange kl 1700: Vegen åpnet igjen etter et trafikkuhell. 3 biler innvolvert. En kjørt til legevakt for sjekk.

  • Fylkesveg 33 stengt

    På grunn av flere mindre snøskred over fylkesveg 33 mellom Byrud og Feiring er veien stengt. Geolog undersøker området.

  • Asylmottak legges ned

    Norsk Folkehjelps asylmottak på Kongsvinger legges ned 30. juni. Mottaket har blitt drevet siden 1990-tallet av Norsk Folkehjelp. De mener at UDI's vedtak er i strid med signaler om å opprettholde mottaksstrukturen.