Forsvarsadvokat: – Følelser kan overstyre jusen når pedofile havner på tiltalebenken

GJØVIK (NRK): Forsvarer Ann Turid Bugge mener monsterbegrepet til Listhaug kan påvirke påtalemyndigheten i overgrepssaker.

Ann Turid Bugge, forsvarsadvokat

FORSVARER: Ann Turid Bugge har forsvart leger, prester, lærere og nå en tidligere politimann. De er vanlige folk som gjør uforklarlige handlinger, sier forsvareren.

Foto: Jorun Vang / NRK

Forsvarsadvokate Ann Turid Bugge har talt de pedofiles sak i rettssystemet i over 20 år.

Denne uka forsvarer hun en forvaringsdømt ekspolitimann fra vestoppland som står tiltalt for å ha brutt vilkårene for prøveløslatelse. Statsadvokaten mener han må få forvaringsdommen forlenget etter at de fant 2705 overgrepsbilder og nær 2 timer video , av grove overgrep mot barn ned til spedbarnsalder.

Sylvi Listhaug i debatt i Dagsnytt 18

SKAPTE DEBATT: Kommentarfeltene kokte etter at Listhaug kalte pedofile for monstre i Dagsnytt 18.

Foto: NRK

– Jeg mener at når man voldtar barn er man et monster.

Det sa justisminister Sylvi Listhaug i en debatt på Dagsnytt 18, 26. januar. I dagene etter utspillet kom det flere reaksjoner på Sylvi Listhaugs ordbruk.

Listhaug sto på sin side fast ved at ordbruken gir et tydelig signal til overgripere om at politiet kommer til å prioritere disse sakene. Hun mener at det vil avskrekke noen som vurderer å forgripe seg på barn.

– Mitt tydelige signal til alle som tenker på å misbruke barn, er at vi skal øke innsatsen. Det skal bli langt vanskeligere framover å være en overgriper. Det er et veldig viktig signal, sa hun.

Konvolutt funnet hos forvaringsdømt

BEVIS: Denne konvolutten fant politiet da de ransaket huset der den forvaringsdømte bodde. Her har han skrevet ned ulike kallenavn, og notert nettsiden der han fikk kontakt med andre pedofile.

Foto: Jorun Vang / NRK

Følelser avgjør

Forsvarsadvokat Ann Turid Bugge forstår godt at handlingene til mennene hun forsvarer vekker avsky.

Hun understreker at hun ikke forsvarer det mennene har gjort, men at hun er opptatt av at loven skal gjelde like mye for dem, som for andre, uansett forhold.

Hun nevner et eksempel fra en tidligere, tilsvarende sak, der overgriperen hadde begått nye lovbrudd under prøveløslatelsen, ble lovparagrafene satt til side, og den dømte fikk forlenget forvaring uten at vilkårene var til stede.

Her grep høyesterett inn.

I rettens første dag i rettssaken mot den overgrepstiltalte mannen i Gjøvik tingrett, sa Bugge at monster-begrepet til Listhaug kan ha påvirka påtalemyndigheten.

– At det er en tidligere politimann som nå sitter tiltalt, gjør det ikke lettere, sa hun.

Ann Turid Bugge mener hele saksgangen har vært preget av at det ikke er så farlig med disse lovbryterne.

Nå setter hun sin lit til at dommerne greier å skille følelser fra jus.

Mener å ha sitt på det tørre

Benedicte Hordnes

FARLIG: Aktor Benedicte Hordnes krever ny forvaring for eks-politimannen hun mener er til stor fare for barn.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

NRK har foreløpig ikke fått noen kommentar fra aktor Benedicte Hordnes.

Men i sin prosedyre i Gjøvik tingrett la hun vekt på at den opprinnelige tiltalen de hadde tatt ut mot den tidligere politimannen, var nok til ny forvaringsdom. Tiltalen kom på bakgrunn av varsling fra USA om at det var lastet ned to bilder til en PC som tiltalte eide.

Da PC-en ble funnet, og det viste det seg at det var et mye mer omfattende materiale, hadde de valgt å ta ut en ny tiltale.

Hordnes bekreftet da at tiden hadde blitt knapp fram mot den berammede saken, men at formalitetene skulle være i orden.

Dom i saken er ventet tidligst i uke 8.

Forsvarer Bugge varsler allerede nå at dommen vil bli anka hvis Gjøvik tingrett forlenger forvaringen uten at den overgrepsdømte blir prøveløslatt umiddelbart, da riktignok under svært strenge vilkår.