NRK Meny
Normal

– Brukte "mafiaparagrafen" for å kunne telefonavlytte

Forsvarer Steffen Brandstad mener Økokrim brukte den såkalte "mafiaparagrafen" om organisert kriminalitet for å kunne telefonavlytte de mistenkte i ulvesaken. Samtlige fem tiltalte bør frifinnes for ulovlig ulvejakt, mener forsvarerne.

Helge Hartz

Helge Hartz midten forsvarer den hovedtiltalte 49-åringen.

Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

Aktor Tarjei Istad la onsdag i Eidsivating lagmannsrett ned påstand om fengsel fra 21 til åtte måneder for de fem tiltalte som påtalemyndigheten mener var en organisert gruppe som jakta ulv ulovlig i Elverum i februar 2014.

Vil ha fengsel fra 21 måneder til åtte måneder for ulovlig ulvejakt

Dømt for ulovlig ulvejakt

– Brukte "mafiaparagrafen" for å kunne avlytte

Forsvarer Helge Hartz som forsvarer den hovedtiltalte 49-åringen gikk rett i strupen på politiets kronbevis, en omfattende kommunikasjonskontroll.

– De overvåket de tiltalte i to måneder. Hvorfor er det ikke masse sms, telefonsamtaler som dreier seg om ulvejakt og andre ulvejakter? Bare en prosent dreier seg om ulv. Hvorfor er det ikke mer materiale om dette, sa Hartz.

Advokat Steffen Brandstad som forsvarer en 36-åringen gikk til angrep på at de tiltalte skal dømmes etter den såkalte "mafiaparagrafen". Han mener Økokrim brukte denne paragrafen for å kunne telefonavlytte miljøet, og at det ikke er noe bevis for noen slik kriminell gruppe og at aktor heller ikke har klart å vise til noen slike navn bortsett fra hovedtiltalte.

Økokrim fikk først ikke medhold for telefonavlytting, men ved å bruke denne paragrafen fikk de medhold av retten.

Advokat Jørn Mejdell Jakobsen felte også en hard dom over Økokrims etterforskning i ulvesaken.

– De har brukt titalls millioner for å få en domfellelse på organisert ulvejakt. Det er mye spekulasjoner og uklarheter som de drar i visse retninger som passer en domfellelse, sa Mejdell Jakobsen.

Økokrim mener tvert imot at kommunkasjonskontrollen viser at det ble planlagt og gjennomført ulvejakt.

– Jakta rev

Hartz sa at han hans klient jakta rev, ikke ulv den aktuelle dagen. Det har også flere av de andre tiltalte forklart. I sin prosedyre sa Hartz også at 49-åringen var sjuk og kun var ute av bilen en gang.

Han mener det er svært tynne bevis for at de tiltalte planla og avtalte ulvejakt den morgenen.

Han avviste også telefonsamtaler der den tiltalte snakker om ulv og ulvejakt som bevis.

– Alle som har vært i retten har understreket hvor mye tull han sier når det er snakk om jakthistorier, sa Hartz.

Han mener at 49-åringen var kjent for å fortelle skrøner og at folk ikke stolte på det han sa.

– Ikke trua

Hartz mener heller ikke at ulven er en truet art.

– Bestanden har i dette området vært voksende siden 2011-12. Det er hele tida påfyll fra Sverige. En kan ikke si at den er truet fordi den står på rødlista. Så lenge bestandsmålet er så lavt som tre ynglinger årlig vil den være det, sa Hartz.

Han ba om frifinnelse for sin klient, også for ulven han skjøt i mars 2014. Han viste til at klienten trodde at han skjøt en rev.

Det ble lagt ned påstand om frifinnelse for samtlige tiltalte.


Aktor vil skjerpe straffen for fem menn fra Elverum og Engerdal som er dømt for ulovlig ulvejakt i Elverum vinteren 2014.I prosedyren i lagmannsretten i dag la han ned påstand om fengselsstraffer fra åtte til 21 måneder:::<Påtalemyndighetene ser svært alvorlig på det de mener var ulovlig ulvejakt i Elverum vinteren 2014. I Eidsivating lagmannsrett i dag la aktor ned påstand om fengselstraffer på fra 21 til åtte måneder for fem menn fra Elverum og Engerdal.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

  • Kollisjon ved Roverud

    Tre biler har kollidert på rikvei 2 ved Roveryd. Ifølge politiet er det trolig ikke snakk om personskader.

  • E6 åpen etter ulykke

    Veien var stengt ved Rudshøgda i retning mot Hamar etter to trafikkuhell, men er nå åpen igjen.

    Ulykke Rudshøgda
    Foto: Jorun Vang / NRK