NRK Meny
Normal

Krever full frifinnelse av pensjonert politimann

Forsvarer Helge Næss Rustad slakter deler av etterforskninga spesialenheten har gjort mot den pensjonerte politimannen som er tiltalt for en rekke brudd på våpenloven. Aktor ba om fengsel i et år og seks måneder, noe forsvareren er dypt uenig i og vil ha full frifinnelse av den pensjonerte politimannen.

Helge Næss Rustad og Per Martin Borg

Forsvarer Helge Næss Rustad (til venstre) gikk til frontalangrep på etterforskninga mot den pensjonerte politimannen. Her med medforsvarer Per Martin Borg.

Foto: Trond Ivan Hagen

I løpet av drøye av 14 dager har Sør-Østerdal tingrett gått igjennom den svært omfattende tiltalen mot den nå pensjonerte politimannen.

Han er tiltalt for en rekke brudd på våpenloven, som å ha hatt våpen uten tillatelse fra politimesteren, ha kjøpt våpen uten tillatelse, å ha oppbevart våpnene medt mangelfull sikring og ikke hatt forskriftsmessig alarmanlegg.

Mannen, som har vært en lidenskapelig samler av gamle våpen, hadde 169 våpen på våpenkortet da spesialenheten for politisaker slo til høsten 2012.

Forsvarer: – Jeg er forskrekket

Den tiltalte politimannen sjøl, har avvist all skyld og har kalt tiltalen både urettferdig og uhørt.

Forsvarer Helge Næss Rustad reagerte i sin prosedyre sterkt på aktors påstand om straff.

– Det er en påstand jeg er sterkt uenig i på avgjørende punkter. Dette er en stor og komplisert sak. Det er en alvorlig sak for den tiltalte, sa Rustad.

Næss Rustad påpekte at han gjorde alt i beste hensikt og at han hjalp, og at han har gjort alt han har kunnet for at ting skulle bli gjort riktig.

Forsvarern motsatte seg inndragning av våpnene, slik aktor ønsker. Den tiltalte har anslått at våpnene er verdt over en halv million kroner.

– Saken er en stor, stor belastning i seg sjøl, sa medforsvarer Per Martin Borg.

Han sa at den tiltalte har følt at han har måtte bevise sin uskyld, stikk i strid med rettspinsippene.

– Har spesialenheten gjort alle undersøkelser? Jeg har en rekke eksempler på at det ikke har skjedd. Jeg er forskrekket, sa Næss Rustad.

– Arrogant og nedlatende holdning

– Det mest oppsiktsvekkende her er etterforskninga spesialenheten ikke har utført og som de har en plikt til å gjøre. Den tiltalte har blitt møtt med en arrogant og nedlatende holdning, sa Næss Rustad.

Den tiltalte politimannen følte at etterforskninga ikke var objektiv.

Næss Rustad viste til at forsvarets sakkyndige i løpet av en liten formiddag fant to våpen i våpenregisteret, som ifølge påtalemyndigheten er på avveie. Han viste også til at fire våpen feilaktig sto registrert på hans klient fordi våpenhandleren som hadde kjøpt våpnene, rapporterte de for seint.

Har ikke undersøkt

Politimann tiltalt

Aktor Guro Glærum Kleppe måtte tåle hard kritikk mot etterforskninga.

Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

Han mener også at spesialenheten ved flere tilfeller ikke undersøkte om tiltaltes forklaring kunne stemme, som at han hadde mottatt våpen til og med fra Justisdepartementet, og som han hadde all grunn til å tro var i orden.

Næss Rustad mener spesialenheten har gjort alt for lite for å sjekke ut om den tiltaltes forklaring kunne stemme.

– Dette er elementert, sa Næss Rustad.

Han mener at spesialenheten burde etterforsket mer, om det fortsatt var tvil, eller ikke tiltalt den pensjonerte politimannen.

Han sådde også tvil om våpenregisteret.

– Det har svakheter og mangler og kan få fatale følger. Våpenregisteret gir ikke et riktig bilde. All tvil må komme tiltalte til gode. Det har ikke påtalemyndigheten gjort. Det er en grunnleggende feil, sa Næss Rustad.

En sentral del av tiltalen mot den pensjonerte politimannen har vært at han har kjøpt eller hatt våpen uten tillatelse fra politimesteren, og at våpen har vært på avveie.

– Var godt kjent

Næss Rustad og medforsvarer Per Martin Borg gikk til angrep på hvert punkt i tiltalen:

  • At den tiltalte ha kjøpt eller skaffet seg våpen uten tillatelse fra politimesteren: – Gjennom 40 år har han blitt kontaktet for å få et problem ut av verden. Det kan være fra skifteretter, bobestyrere og andre som vil kvitte seg med våpen. Dette har vært godt kjent også av våpenkontoret, sa Næss Rustad.
  • Politimann nekter for å ha vært våpenhandler

Han mener at politimannen var utpekt til denne oppgaven, og at han hadde tillatelse til dette.

– Han tok vare på våpen i beste mening for at de ikke skulle komme på avveie, sa Næss Rustad.

Han sa at selv om våpen kunne være registreringspliktige, så var ikke spørsmålet om den pensjonerte politimannen hadde gjort noe ulovlig avgjort.

– Enten må han ha opptrådt med viten og vilje og ikke registrert våpen. Det anser jeg som utelukket. Han er karakterisert som pertentlig. Jeg mener at retten må legge til grunn at han har vært nøye og pertentlig, sa forsvareren, som mener at politimannen ville hatt alt å tape ved å trå feil.

Næss Rustad sa at alternativet var at hans klient var grovt uaktsom. Han viste til at våpen var solgt som uregistrert fra en våpenbutikk.

– Kan det forventes at han skal gjøre ytterligere undersøkelser, da, spurte forsvareren, som også viste til at de sakkyndige i saken var uenige om våpen var registreringspliktige eller ikke.

Slåsshansker og våpen i politibil

Politimannen er også tiltalt for å ha hatt stiletter og slåsshansker.

– Han hadde en stor samling av dette, sa forsvarer Per Martin Borg.

Borg viste til våpenloven av 1963 der slike våpen var forbudt. Men det var unntak for våpen som var en del av en samling, selv om dette ikke ble videreført da loven ble endret.

– Men det ble ikke sagt noe om eksisterende samlinger, sa Borg, som også viste til at gjenstandene var utstilt på hans tjenestested, uten at noen reagerte.

Forsvarerne avviste også at våpen og ammunisjon ikke var forsvarlig nedlåst, slik påtalemyndigheten mener. Blant annet oppbevarte han våpen og ammunisjon i et låst skrin i en politibil i tre dager.

– Det var hektiske dager for den tiltalte og det ble gjenglemt og ikke tatt med til et våpenskap, sa Borg.

– Den tiltalte mener at safene han oppbevarte våpen i var sikrere enn kravene i loven,sa Borg, som viste til at flere vitner støttet den tiltalte i dette.

Når det gjaldt våpnene som ikke var oppbevart i en safe, gjentok forsvareren at det skyldes at den pensjonerte politimannen var midt i en flytteprosess.

Han forklarte i retten at han fikk hastverk med flyttinga fordi han fikk tips om at han kunne være i faresonen for et mulig våpentyveri.

– Ikke våpen på avveie

Næss Rustad tok også for seg det han karakteriserte som et av de mer alvorlige punktene i tiltalen, nemlig at 14 våpen var på avveie eller overlatt noen uten tillatelse.

– Det finnes ikke noen indikasjon på at dette har skjedd, det er ikke et eksempel på at våpen er på avveie, sa Næss Rustad, som tok for seg hvert eneste våpen.

Han saforsto ikke at spesialenheten ikke søkte etter disse våpnene i våpenregisteret. Forsvarets sakkyndige gjorde det, og Næss viste til et våpen som ikke var på avveie, men hos Tromsø pistolklubb.

Han mente at en heller ikke kunne utelukke at spesialenheten sjøl sørget for at et våpen kunne bli borte. Dette var et våpen som ble funnet i den tiltaltes hus, under en safe mot slutten av rettssaken.

Les: Forsvunnet våpen dukket plutselig opp i retten

Næss Rustad mener at spesialenheten kan ha mistet dette slik at det falt på gulvet under ransaking.