Første spor etter pilegrim på Dovre

Det eldste funnet av det som kan være spor etter en norsk pilegrim, er funnet på Dovrefjell.

Pilegrimsmerke, Dovrefjell

Pilegrimsmerket kan være det første sporet etter en pilegrim på Dovrefjell.

Foto: Espen Finstad, Oppland fylkeskommune

Et av funnene er et pilegrimsmerke.

– Mange pilegrimer vandret mellom Sør-Norge og Nidarosdomen , der de fikk utdelt et eget pilegrimsmerke som bevis på at de hadde vært der.

Det forteller fylkesarkeolog i Oppland, Espen Finstad.

Det siste året har stadig flere bestemt seg for å finne fram vandringsstav og spasersko for å gå over Dovrefjell og videre til Olav Den Helliges hvilested, Nidarosdomen.

Dovrefjell, røys etter pilegrimer.

Ei røys, pilegrimsspor på Dovrefjell.

Foto: Espen Finstad, Oppland fylkeskommune

Nå mener fylkesarkeolog Espen Finstad at de har funnet spor etter den (kvinne eller mann) som kan ha vært den første pilegrim på Dovrefjell (på stedet Hardbakken på sørsiden av fjellet).

– Spesielt funn

– Vi har funnet et pilegrimsmerke fra 12.-13. hundretallet like ved leden og det som ser ut til å være bånd på en vandrestav, en jernholk, datert til rundt år 1200, midt i den aktive pilgrimsvandringen. Det er det eneste pilegrimsmerke som er funnet utenfor grav eller kirke, så det er et veldig spesielt funn.

Olav den hellige er støpt inn i pilegrimsmerket som pilegrimmene fikk som bevis på at de var ekte pilegrimer.

Dovrefjell

Kunne være en stri tur over Dovrefjell i dårlig vær.

Foto: Espen Finstad, Oppland fylkeskommune

Fylkesarkeologen synes det er merkelig at dette pilegrimsmerke er lagt igjen på Dovrefjell.

– Pilegrimen kan ha omkommet på stedet. Det var en stri tur over fjellet i dårlig vær. Han eller hun kan jo også ha blitt angrepet. Vi vet at det fortsatt ligger ting i bakken her, så det blir spennende å se om vi finner mer.

– Vet dere mer om denne personen?

– Nei, det vet vi ikke, ikke om det var mann eller kvinne, eller en utlending. Olavs-tradisjonen var jo også kjent og dyrket ikke bare i Norge, men også ellers i Europa.