Forstår ikke optimistiske ordførere

Optimistiske ordførere i utkantområder tror på befolkningsvekst. – Vanskelig å forstå, sier forsker.

Folldal skilt

Et flertall av ordførerene i utkanten i Hedmark og oppland tror på befolkningsøkning.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Til tross for befolkningsnedgang i mange kommuner i Hedmark og Oppland: En undersøkelse NRK Hedmark og Oppland har gjort, viser at et flertall av ordførere i fraflyttingskommunene i Hedmark og Oppland, er optimister og tror på befolkningsvekst i egen kommune de kommende ti åra. En av de er Rendalsordfører Norvald Illevold:

– Distriktene har så mye kvaliteter å by på, mener Illevold, og mener også at den teknologiske utviklinga vil være på distriktenes side.

Les: Tror flyttetrenden snur

Mindre innvandring

Men forsker Lars Østby ved Statistisk Sentralbyrå syns optimismen er vanskelig å forstå. Han tror tvert imot at nedgangen kommer til å forsterkes de nærmeste åra.

– Det er vanskelig å sjå grunnlaget for optimismen, sier Østby og viser til de historiske tallene og framskrivinger som SSB har gjort. Han viser blant annet til at innflytting fra Øst-Europa tidligere har bremset befolkningsnedgangen

– Vi ser nok en viss ende på det, og den kommer i hvert fall ikke til å bli høyere enn den er nå.

Forståelse

Lars Østby

Forsker Lars Østby har liten tro på at befolkningsnedgangen vil snhju.

Foto: Arne Raanaas / NRK

Østby forstår likevel at ordførerene velger å utrykke seg optimistisk.

– Hvis man ikke har optimisme i kommunenen en gang, så er det vanskelig å se at andre skal ha denne optimismen, sier han.

Og han utelukker ikke at enkelte kommuner kan klare å snu negang til oppgang.

– Forutsetninga for at trenden skal snu er at det kommer en ny giv i utviklinga av antallet arbeidsplasser. Det er nok fint med kultur og barnehageplasser. Og det er veldig pent i Hedmark og Oppland, men i bunnen må det ligge et levebrød som skaffes gjennom arbeidsmarkedet, sier Østby.

Han sier at en likevel ikke kommer utenom at det i de siste 200 årene har vært en sentralisering, nevner et eksempel:

– Vang i Valdres hadde et høyere folketall i 1789 enn de har i dag, selv om folketallet i dag er seks ganger høyere enn da.