Forsøk skadefelling avslutta

Arbeidet med å ta skadeulven i Nord-Østerdal er over, uten at de klarte å felle det siste dyret de hadde fellingstillatelse på, skriver Østlendingen. Før i sommer ble det felt to ulver. De fleste skadene på sau har vært i Tolga, Tynset og Rendalen.

Ulv skutt i Sølensjøen 23.07
Foto: Fellingslaget