Forsker: – Sjefen viktig for å få til innovasjon

LUNNER (NRK): Jenny Hemstad i Lunner kommune sto ved kopimaskinen dagen lang før hvert kommunestyremøte. Med sjefens støtte fikk hun tid til å finne opp en ny løsning.

Jenny Hemstad i Lunner

INNOVATØR: Jenny Hemstad orket ikke mer kopiering. Derfor fant ut hun opp en egen digital løsning for politikerne i Lunner som gjorde hverdagen hennes bedre og ikke minst – 84 kommuner har kommet for å lære og bruke Jennys løsning for papirløse møter.

Foto: Ole Martin Ringlund / NRK

Nå viser forskning at en sjef som ser verdien av innovasjon på arbeidsplasser er viktig for å få til endring i det hele tatt.

I 2010 var Jenny Hemstad nyansatt i jobben i det politiske sekretariatet i Lunner kommune på Hadeland.

Hun oppdaget raskt at noen av arbeidsoppgavene knytta til utsendelse av sakspapirer til politikerne i kommunestyret hadde potensial til forbedringer.

– Før møtene var vi to personer som sto i seks dager for å kopiere og putte papirer i konvolutter og sende ut, forteller Jenny.

Sjefen viktig

Jenny Hemstad hadde en ide. Hun ville få til papirløse møter i kommunen. I stedet for å kjøpe dyre eksterne løsninger, ville hun lage noe sjøl. Med utgangspunkt i et nettbrett, noen apper og en god porsjon innsatsvilje ønsket hun å sette i gang med å endre hverdagen for seg og andre.

Jenny fikk full støtte fra sin sjef den gangen, som var rådmannen i Lunner.

– Det er helt avgjørende at noen støtter opp om det du driver med, men også lar deg prøve og feile litt. For det er ikke akkurat sånn at du treffer blink på første forsøk, sier Jenny.

Og nettopp sjefens betydning i innovasjonsprosesser kan Marit Engen, førsteamanuensis på Høgskolen i Lillehammer, mye om.

Forsker på innovasjon

SJEFEN VIKTIG: Fordi ansatte går til sin nærmeste sjef med forslag til endringer eller innovasjoner, er det viktig at sjefen spiller på lag med den ansatte og gir rom og muligheter, er en av konklusjonene i doktorgradsarbeidet til førsteamanuensis Marit Engen på Høgskolen i Lillehammer.

Foto: Ole Martin Ringlund / NRK

I april disputerte hun for doktorgraden sin der hun har sett på hva som skal til for at ansatte skal bli deltagere i innovasjon, både i det private og det offentlige.

Det er de ansatte som vet hvor skoen trykker og vet hva som bør eller kan endres. Engen synes Jenny sitt arbeid er et veldig godt eksempel på hvordan innovasjon skal lykkes på en arbeidsplass.

– Noen endringer kan gjøres uten å involvere noen, mens andre ideer, som Jenny sin, trenger mer. Da viser min forskning at det er viktig å ha en leder som ser verdien av at ideene blir en del av organisasjonen, og kan utvikles videre, sier Engen.

Jennys innovasjon slått an

Jenny og innovasjon i Lunner

MED IPAD I HÅND: Jenny Hemstad har hatt stor suksess med sine digitale løsninger for politikerne i Lunner kommune.

Foto: Ole Martin Ringlund / NRK

Etter at rådmannen i Lunner ga grønt lys og ba Jenny kjøre på, satte hun i gang med å teste ut forskjellige løsninger på politikerne.

Etter litt fram og tilbake fant de sin løsning som fungerer på flere enn en måte.

– Nå bruker en person to timer på samme jobben som vi brukte seks dager på i 2011, forteller Jenny entusiastisk.

Og ikke bare er Jenny og politikerne fornøyde.

Andre kommuner strømmet til Lunner for å lære, og ta i bruk Jennys løsning. 84 kommuner er hjulpet til nå.