Normal

Forsikringsselskaper: Kom deg på hytta, nå!

Fordi mange ikke oppdager skadene på hytta før de drar på påskeferie, forventer forsikringsbransjen at antallet snø- og frostskader vil øke betraktelig de neste ukene.

Taket på administrasjon og servicebygget til Lillehammer Camping raste

TUNG SNØ: Taket på administrasjonsbygget til Lillehammer Camping raste sammen under snømassene i februar. Det var omkring 40 personer inne i bygget da taket raste sammen. En person ble skadet i hendelsen.

Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Snøen ligger fortsatt metertjukk over store deler av Østlandet, og den har i år kommet i så store mengder at den har forårsaket store skader på bygninger. Ifølge tall NRK har hentet inn fra fire av de største forsikringsselskapene, har det allerede kommet hundrevis av meldinger om skader på private hus og hytter.

Ifølge Gjensidige forsikring er snittsummen for erstatningene som har blitt utbetalt på grunn av snø, på 50.000 kroner. Flere av forsikringsselskapene melder om dobling i antall snøskadesaker sammenlignet med 2017.

Dette er antallet innmeldte snøtyngdesaker til Forsikringsselskapene per 08.03.18:

 • Gjensidige: 190
 • If: 100 (tall fra januar til mars)
 • Tryg: 68 (tallet viser også skader som skyldes frost)
 • Sparebank 1: 50

Bransjen opplyser at dette er reelle skader, antallet henvendelser grunnet snø er mye høyere. Det er ventet at tallene vil øke betraktelig utover våren.

Hus kollapset på grunn av mye snø på taket

KOLLAPS: Dette taket på en driftsbygning i Ringsaker kollapset i februar på grunn av mye snø.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

– Sjekk hyttetaket så raskt som mulig

Gjensidige opplyser at man som huseier selv har ansvar for å sørge for at snøen ikke gjør skade på bygninger. Hvis man for eksempel ikke har tatt ansvar for å få måkt snøen av hus- eller hyttetaket, kan resultatet bli lavere erstatningssum.

– Tak som får skade av snø dekkes av forsikringen, men hvis du ikke fjerner snø fra taket og snømengdene er direkte årsak til skaden, kan erstatningen reduseres, sier Pål Rune Eklo i Gjensidige Forsikring.

Pål Rune Eklo

MÅK HYTTETAKET: Pål Rune Eklo i Gjensidige Forsikring opplyser om at erstatningssummen kan bli lavere dersom man ikke selv tar tak i snømengdene.

Foto: Gjensidige

Sparebank 1 Forsikring ser et økt skadeomfang grunnet en real vinter, men frykter at de ikke ser det totale omfanget før nærmere sommeren. Men allerede nå slår de fast at tung snø har forårsaket om lag dobbelt så mange skader som i fjor.

Forventer skader helt fram til sommeren

– Etter en vinter som denne er det vanlig at vi får inn skader grunnet frost og store snømengder helt frem til sommeren, sier Therese Nielsen i SpareBank 1 Forsikring.

Hun sier at en del bruker hytta sjelden og kanskje kun i sommerhalvåret. Mange nordmenn er godt vant med kalde vintre, kanskje spesielt folk i Hedmark og i våre nordligste fylke.

– Men også i disse fylkene ser vi konturene av et stort skadeomfang, forklarer Nielsen.

Hun sier at for å begrense skadene anbefaler vi at folk kommer seg på hytta så fort de har mulighet, slik at de kanskje slipper å bruke påsken på skadehåndtering.

Magne Gullord måler snø på Biri

SNART SNØREKORD: På den offisielle målestasjonen på Biri i Oppland ble det denne uka målt 127 cm snødybde. Da mangler det kun 13 cm for å slå snøvinteren 1927, da det var 141 cm.

Foto: Stein Schinstad / NRK

Mange skader på grunn av frost

Det har ikke bare vært en snørik vinter, mange steder har det også vært svært kaldt. Også på slike steder tror bransjen det vil komme en økning i tallene utover senvinteren og våren.

– Det er gjerne slik at frostskadde rør sprekker når kulda slipper taket og de tiner.
Ergo forventer vi å se en økning når det blir varmere i været med plussgrader rundt omkring, opplyser Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.

Tallene fra Sparebank 1 Forsikring viser at det allerede nå er registrert nesten tre ganger så mange frostskader i 2018 som i hele 2017.

Slik unngår du unødige skader på hytta:

 1. Steng utvendig og innvendig stoppekran når du forlater hytta
 2. Tøm rør for vann før du drar
 3. Påse at det er varme i våtrom så unngår du frost i sisterne (du kan bruke frostvæske ved lengre fravær i sluk og sisterne)
 4. Har hytta strøm finnes det smarte løsninger for fjernstyring av varme
 5. Unngå snøskader – måk snø av hyttetaket
 6. Husk at røykvarslere og slokkeutstyr er påbudt på hytta
 7. Få gjerne hjelp, men ikke overlat ansvaret til andre.