Fornøyde med ny industriavtale

Fellesforbundet i Hedmark er fornøyde med den nye avtalen for industrien. Også de organiserte på Raufoss er glade for at partene til slutt ble enige.

Hydro Aluminium Raufoss
Foto: Simon McComb/Hydro

Fellesforbundet og Norsk industri ble enige om et forslag fra riksmeklingsmannen rett før klokka 0900 i dag tidlig.

Da hadde forhandlingene pågått på overtid siden midnatt.

Ville gått langt for å få gjennomslag

Distriktssekretær i Fellesforbundet i Hedmark, Sven Olsen, mener Fellesforbundet fikk gjennomslag for sine kampsaker. Han er særlig godt fornøyd med at ordningen med avtalefestet tjenestepensjon nå forlenges frem til 2010.

- Det var en viktig sak for oss, og vi ville ha gått langt for å få gjennomslag for dette, sier Olsen.

Hvis partene ikke hadde blitt enige hadde 2.270 organiserte i Hedmark gått ut i streik fra og med i dag.

Fornøyde Raufoss-ansatte

Leder i Raufoss jern og metallarbeiderforening, Einar Linnerud, er også glad for at det er blitt enighet i meklingen mellom partene.

- Jeg er lettet over at det ble en løsning, og avtalen slik jeg ser det ser bra ut, sier Linnerud.

De organiserte skal nå stemme over om de vil godta avtalen eller ikke. Svaret skal så sendes riksmeklingsmannen den 28.april. Olsen tror svaret blir positivt.

- Jeg kan ikke snakke for alle, men jeg håper alle kommer til å stemme for. Dette er en bra avtale, sier Olsen.