Forlenger bålforbud

Midt-Gudbrandsdal brannvesen forlenger forbudet mot åpen brenning til 20. juli. Det er totalforbud mot alle former for åpen ild og grilling i eller i nærheten av skog og utmark. Det er heller ikke lov å brenne kvist, halm e.l. på privat eiendom.