Foreldrene ber Bane Nor ta ansvar for dødsulykken

En 20 år gammel mann døde da han klatret på et arbeidstog og fikk strøm i seg i Ringsaker i mai i fjor. Statens havarikommisjon påpeker nå flere svakheter i sikkerhetsrutinene.

Ulykke ved ved Jernbanen i Moelv

En ung mann døde da han klatret på arbeidstoget og fikk strøm i seg natt til 8. mai i fjor. Havarikommisjonen har nå levert sin rapport om ulykken.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Tre ungdommer klatret på toget da de var på vei hjem etter å ha feiret avslutningen på skoleåret natt til 8. mai i fjor. Den ene av dem kom borti kjøreledningene og døde på stedet.

Havarikommisjonen stiller ikke noen til ansvar, men kommer med en tilråding til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som igjen kan pålegge Bane Nor å gjøre tiltak.

  • de ber Bane Nor om å risikovurdere sitt eget regelverk
  • de ber Bane Nor se på praksisen med inn- og utkobling av spenning på parkerte tog

I rapporten fra Statens Havarikommisjon står det at Bane Nor ikke gjorde noen risikovurdering av faren for strømgjennomgang for 3. person ved parkering av materiell utenfor stasjonsområde. Det mener Havarikommisjonen burde vært gjort.

Unødvendig å ha spenningen på

Ulykke ved jernbanen i Moelv

Arbeidstoget som to parkert for natten i Moelv, like ved Ringsaker folkehøgskole.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Arbeidstoget sto parkert i nærheten av en veg og i nærheten av folkehøgskolen. Da arbeidene ble avsluttet for dagen, ble spenningen satt på igjen, noe som er vanlig rutine, blant annet for at det skal kunne kjøres tog på strekningen om nødvendig.

Men Havarikommisjonen mener Bane Nor bør vurdere å endre regelverket, slik at kontaktledningsnettet er uten spenning i hele perioden slikt arbeid pågår, også under parkering.

«Materiellet vil uansett sperre linjen, og muligheten for å kjøre tog vil være begrenset da arbeidstoget sperrer linjen», står det i rapporten.

Klandrer ikke vakten

Det tredje forholdet Havarikommisjonen påpeker, er at vaktholdet som var den natten ikke var tilstrekkelig. En vakt patruljerte en gang i timen. Vedkommende oppdaget ikke ungdommene som klatret på toget før ulykken hadde skjedd.

I rapporten skriver Havarikommisjonen følgende:

«Det er ikke mulig for en person til enhver tid å ha oversikt over et parkert arbeidstog som til sammen er ca. 500 meter langt...»

Alltid livsfare

Advokat Sven Knagnhjelm sier konklusjonene i rapporten betyr mye for foreldrene.

– Dette er ting vi har påpekt hele tiden. Nå håper vi at Bane Nor tar det innover seg og erkjenner overfor foreldrene at de har et ansvar for denne ulykken.

Kjell Bakken i Bane Nor vil ikke kommentere det, fordi det er varslet en rettstvist om saken. Men han sier de allerede er i gang med å vurdere rutinene for når det skal være spenning på ledningsnettet og ikke, når de parkerer tog på åpen linje.

– Men det er komplisert. Noen ganger må det være spenning på. Så for publikum er det viktig å vite at det alltid er forbundet med livsfare å klatre på tog, for man kan ikke vite når strømmen er av eller på, sier Kjell Bakken.

Forøvrig tar Bane Nor rapporten til etterretning. Den fastslår ikke at det har vært brudd på det regelverket som gjelder i dag, men at de bør risikovurdere regelverket.