Foreldre fikk trafikksikkerhetspris

Trafikksikkerhetsutvalget ved Jørstadmoen skole i Lillehammer får trafikksikkerhetsprisen for 2014. Foreldrenes arbeidsutvalg ved skolen mente trafikksikkerhet rundt skolen var så viktig at trafikksikkerhetsutvalget ble oppretta. De jobber for at skolevegen skal bli tryggest mulig og har fått gjennomført flere trafikksikkerhetstiltak.