Forbereder E16-utbygging

Denne uken starter forberedelsene for E16-utbyggingen mellom Eggemoen og Olum. Avskogingen av traseen startet i går, mens arkeologiske undersøkelser starter i månedsskiftet august/september. Det er ventet at utbyggingen vil starte i løpet av 2018