NRK Meny
Normal

Mangler biler til å møte politireformen

I politireformen heter det at mobile patruljer i avanserte politibiler skal erstatte lensmannskontorene. I virkeligheten mangler politiet i Hedmark både folk og moderne politibiler.

Fir gamle politibiler

Lensmann Jørn Flatha i Solør har for få og for gamle politibiler.

Foto: Per Magnussen / NRK

– Denne kommer akkurat fra verkstedet. Den er 11 år. Jeg har lagt ned utrykningsforbud for den, sier lensmann Jørn Flatha i Solør i Hedmark. I den alt for lille garasjen står to politibiler. Den ene kan bare brukes som en vanlig personbil. Det er farlig å kjøre fort med den. Den andre får han nesten ikke opp døra på. Den er ni år gammel. Listene under døra henger og slenger. Rust.

Det skal kjøres mer bil. Da må utstyret og bilparken være god nok.

Leder i Politiets Fellesforbund i Hedmark Reidun Martinsen.

«Det er et mål at politiet i større grad skal ha mannskaper ute på patrulje kontinuerlig» heter det i regjeringens forslag til politireform.

– Jeg er spent på hvordan de vil løse det, sier lensmann Flatha. Det er ikke bare hans kontor som har for få og for gamle politibiler.

– I hele Hedmark skal vi kjøpe tre nye biler i år, men vi trenger 20, sier Flatha.

– Men det har vi ikke penger til. Vi har fått beskjed fra Politidirektoratet om å spare. Også på politibiler.

Færre politidistrikter

Det skal bli færre politidistrikter. I Innlandet slås Hedmark, Vest-Oppland og Gudbrandsdalen sammen. Samtidig legges mange av de små lensmannskontroene ned eller slås sammen. I forslaget til politireform heter det:

«Tjenestestedene skal sørge for at det publikumsrettede arbeidet blir utført i samspill med mobile enheter.»

– I det forslaget som ligger til grunn for politireformen skal politiet være enda mer ute på veg, enda mer av oppdragene skal løses ute. Det skal kjøres mer bil, sier leder i Politiets fellesforbund i Hedmark Reidun Martinsen.

– Og da må utstyret og bilparken være god nok.

Det er den ikke i dag. I Hedmark er det politibiler i drift som har gått 500.000 kilomter, sier Martinsen.

Ikke vits i ipad nå

Reforeen legger opp til at moderne datautstyr i biler skal overta for gammeldagse lensmannskontorer.

– Vi har fått ipader og lignende utstyr, men vi bruker ikke noe penger på å rigge opp til det i disse gamle bilene, sier lensmann Flatha. Det er for trangt. Bilene er ikke egnet til det. En ny politibil koster en million kroner omtrent.

Virtkeligheten står i kontrast til Politireformens vyer: For få biler. For lite folk. Hedmark politidistrikt må i år redusere antall stillinger med fem.

I Solør er allerede tre lensmannskontorer slått sammen. Men de er færre tjenestemenn nå enn for 20 år sida. Felleslokalene på Flisa er for små. I garasjen er det bare plass til to politibiler

Mangler nye politibiler

Lensmann Jørn Flatha i Solør har for lite folk, for gamle biler og trenger mer plass.

Foto: Per Magnussen / NRK

– I verste fall må vi måke snø og skrape is av bilene før vi rykker ut. Slik bør det ikke være i 2015, sier Flatha. Han ønsker seg to nye biler. Nye og større lokaler. Tre ansatte til.

– Har du fått signaler om det følger mer penger med politireformen?

– Nei.

Lensmann Flatha frykter at distriktspolitiet taper kampen om pengene. Reformen krever nybygg av politisentraler landet rundt. KRIPOS og andre sentrale enheter skal ha mer penger, mer utstyr. Blir det noe igjen til det varslede nærpolitiet rundt om i landet.

– Jeg er spent, sier Flatha.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND