Følte seg truet til å endre faktura-tekst

Ivar Stuan sa i Eidsivating lagmannsrett at han følte seg truet til å endre én drikkeregning på 159 000 kroner til seminar. – Det var en veldig ubehagelig situasjon.

Vitneboks

De to ble dømt til fengsel i Hedmarken tingrett, men anket saken på stedet. Det er satt av 14 dager til saken i Eidsivating lagmannsrett. Første uke går med til de to tiltales forklaring.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Et ektepar fra Løten er tiltalt for medvirkning til skattesvik ved at de skal ha endret fakturatekster slik at det kunne gi skattemessig fordel for kunden.

Dette skjedde, ifølge tiltalen, mellom eventselskapet Sponsorlink, som ekteparet i den aktuelle tidsperioden var hovedeier av, og flere kunder. De to er tiltalt i egenskap av at han var daglig leder og hun var økonomisjefen.

Drikkeregning på 159 000 kroner

Ved et tilfelle innrømmet Ivar Stuan at en fakturatekst ble endret etter en tur, fordi han følte seg truet til å endre én drikke- og matregning for tre dager på 159 000 kroner. Dette gjaldt en reise for 30 stykker til OL.

Lars Christian Sunde, Mette-Julie Sundby

Advokatene Lars Christian Sunde og Mette-Julie Sundby er de tiltales forsvarere.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Etter turen sendte Stuan en mail til firmaet det gjaldt og lurte på hva det skulle stå i fakturateksten på drikkeregninga.

Han fikk til svar at det ikke kan være mulig at 30 personer drikker for så mye i løpet av tre dager, og fikk beskjed om at regninga måtte endres til «Seminar- og kursavgift for 44 personer».

Det skal også ha vært telefonsamtaler mellom Stuan og kunden om den store regninga. I retten forklarte Stuan at han følte seg truet av kunden og at situasjonen var såpass ubehagelig at han valgte å etterkomme kravet om å endre regninga for å få den ut av verden.

Sponsorlink har likevel hatt firmaet som kunde etter hendelsen.

Går igjennom 200 fakturaer

Store deler av den første uka går med på til de to sine forklaringer. Han forklarer seg først, og man går igjennom alle de 200 fakturaene som er en del av tiltalen mot ham.

Stort sett husker han ikke fakturaen, eller sier han ikke hadde noe med denne å gjøre, men synser om hva som skulle ha stått og sier at flere av fakturaene er unøyaktig utfylt.

Påtalemyndigheten mener at teksten i fakturaene er endret slik at de kan gi skattemessig fordel til kunden, og regninger og dokumenter beslaglagt hos Sponsorlink blir lagt fram som bevis. Blant annet har en drikkeregning for 39 000 kroner blitt endret til «Tilrettelegging for kurs» etter ønske fra kunden.

De to ble dømt til fengsel i Hedmarken tingrett, men anket saken på stedet. Det er satt av 14 dager til saken i Eidsivating lagmannsrett, og 23 vitner skal forklare seg.