Folldøl dømt for trafikkdrap

En 25 år gammel mann fra Folldal er dømt til ett år og to måneders fengsel for uaktsomt trafikkdrap etter ei motorsykkelulykke for to år siden.

Folldølen og en kamerat velta på en crossmotorsykkel i fylla og kameraten omkom.

Flere bevis i saken pekte mot at det var domfelte som kjørte crossykkelen, men han påstod i retten av han bare var passasjer.

Nord-Østerdal tingrett har under tvil trodd på ham, men dømte ham likevel for drap på kameraten.