Vil flytte Prøysenhuset og husmannsplassen

Politikere vil flytte Prøysens hjem for å få flere besøkende. – Tullete forslag, mener biograf.

Prøysenstua

Prøysenhuset har 20.000 besøkende i året. Nå vil Ringsaklista flytte huset til Sjusjøen.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

– Flytt Prøysenhuset og husmannsplassen der Alf Prøysen vokste opp fra Rudshøgda til Sjusjøen!

Det forslår Ringsaklista som er det største opposisjonspartiet i Ringsaker kommune. Representanten Camilla Storlien mener planen for opprustning av dagens Prøysenhus er alt for lite ambisiøs, og mener det er flere fordeler med en flytting til turiststedet i fjellet.

– Det ville gitt en ringeffekt i forhold til turismen der oppe. Se for eksempel på Maihaugen, alt som er der er jo flyttet dit, sier Storlien.

HØR REPORTASJEN:

– Et tullete forslag

Prøysenhuset har 20.000 besøkende i året og størsteparten av dem er der i sommersesongen.

Det garasjeliknende bygget bak bensinstasjonen ved E6 på Rudshøgda, et par steinkast fra Husmannsplassen der Alf Prøysen vokste opp, huser en utstilling med plater og bøker, og gjenskapte miljøer fra Prøysens tekster.

Litteraturforsker Knut Imerslund synes ikke noe om forslaget om å flytte attraksjonen vekk fra Prestvægen, blåklokkene og steinrøysa nedi bakken.

– Prøysenstua er interessant der den ligger og ingen andre steder, mener Imerslund.

Han sitter på et kontor i Hamar og skriver på en ny biografi om Prøysen, som etter planen skal komme til 100-årsjubileet i 2014.

Visesanger Alf Prøysen i et tenksomt øyeblikk

Visesanger Alf Prøysen i et tenksomt øyeblikk. Prøysen vokste opp på en husmannsplass i Ringsaker.

Foto: Aktuell / Scanpix / SCANPIX

Knuslete politikere

Imerslund mener imidlertid huset i dag fungerer dårlig både som museum og opplevelsessenter.

– Hvis Prøysenhuset skal fungere som et opplevelsessenter så må det en radikal forandring til. Det vil komme til å koste en del, sier Imerslund.

Han mener derfor det må en storsatsing til på Rudshøgda - ikke på Sjusjøen.

– Jeg må si jeg synes politikerne i Ringsaker har vært nokså knuslete når det gjelder å bevilge penger til den personen som absolutt framfor alt har satt Ringsaker på kartet, mener biografen.

Hva mener du? Si din mening!