NRK Meny
Normal

Flyktninger får jobb fra første dag

Flyktninger som kommer til Lillehammer får mulighet til å begynne i praksisjobb umiddelbart.

Lærer språk mend de jobber

Flyktningene som blir bosatt i Lillehammer, får tilbud om praksisplass for å gjøre norskundervisningen enklere.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Det er flyktninger som har fått oppholdstillatelse og etter opphold i asylmottak blir bosatt i kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal som får tilbudet. Heller enn å sitte i et klasserom for å lære norsk i to-tre år, får de tilbud om praksisjobb fra første dag. Omtrent halvparten av flyktningene i disse kommunene har i dag et slikt opplegg.

Tanken er at de lærer norsk mens de hjelper til.

– Jeg vil bli hjelpepleier, og sykepleier hvis det er mulig, sier Tedila Elfineh Kebebe fra Etiopia. Han har praksisplass på et sykehjem, Lillehammer helsehus.

Målet er at færre blir gående arbeidsledige og at integreringen går raskt.

– Jeg tenker at vi ikke har noe valg. Vi er nødt. Vi er nødt til å få mange flere raskere ut i jobb, sier John Amundsen, som er rektor ved Lillehammer læringssenter.

Jobber mens de lærer språket

Weghahta Neaman

Weghata Neaman synes det er bra å jobbe.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Tedila Elfineh Kebebe og Weghata Neaman fra Eritrea, lærer norsk mens de jobber på Lillehammer helsehus. De får samme introduksjonslønn som alle andre flyktninger får når de sitter på skolebenken.

– Her kan vi snakke med de ansatte og pasientene, så jeg synes det er veldig bra her. Vi snakker norsk hele dagen, sier Weghata.

Sammen med de andre utplasserte flyktningene, har de også litt klasseromsundervisning i et eget rom på helsehuset. Men gjennom å jobbe er tanken til Lillehammer kommune at de skal lære både om arbeidslivet, få jobberfaring og lære språket lettere.

– Når du skal lære et begrep, eller et ord og får lov til å holde gjenstanden og ta på den. Bruke den, og se sammenhengen den blir brukt i, og så etterpå lære det grammatikalske. Så blir det mange sanser du bruker, og mange innfallsvinkler for å lære seg det norske språk, sier Amundsen.

Berømmer Lillehammer

Solveig Horne

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne, berømmer Lillehammer som får flyktningene raskt ut i jobb med dette prosjektet.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp), mener at andre kommuner har noe å lære av Lillehammer – ikke minst i en tid med økt tilstrømming av asylsøkere. Etter hvert skal mange av asylsøkerne få opphold og bosettes i kommuner rundt i landet.

Akkurat i den situasjonen vi står i nå, så blir det enda viktigere å tenke nytt, og da må sånne prosjekter som dette opp i dagen. Slikt bør videreformidles til andre kommuner så de også kan benytte seg av muligheten til å samarbeide med næringslivet, og få flyktningene ut i arbeid, sier Horne.

Åtte flyktninger jobber på Lillehammer helsehus, andre jobber på hotell mens noen jobber på vaskeri.

Sykehjemmet er svært fornøyd med resultatene så langt, og sier flyktningene avlaster de ansatte i en travel hverdag og dessuten har flere fått tilbud om jobb videre når praksisen er over.

– Vi sliter med rekruttering. Mange av dem som er hos oss har både vilje og erfaring fra egne land. Det er ingen tvil om at dette er en viktig gruppe for oss, sier Lars Erik Engen, som er avdelingsleder ved Lillehammer helsehus.

Flyktningene hjelper til med å legge mann i senga sammen med sykepleier Bitten Tangen (filming avklart med pårørende). Flyktninger på lager, rydder oppvask m.m. på Lillehammer helsehus. Flyktninger på Hornsjø høyfjellshotell (foto Geir Randby, opptak avklart med beboere og mottaksleder). Statsråd i stortingskorridor.