Korttid blir langtid for flyktninger

Mange flyktninger blir mye lenger på de mange nyopprettede nødmottakene enn hva som var forutsatt. I Åmot har 89 av 156 flyktninger vært på Østerdalen Hotell i to måneder. De skulle ha blitt sendt videre etter 2 til 10 dager.

Flykninger blir værende på nødmottak

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Åmot-ordfører Ole Gustav Narud besøkte fredag Østerdalen hotell og driveren Tollak Skogland.

Foto: Bjørn Opsahl

Dette kommer uforbredt på kommunene som regnet med at de fleste flyktningene skulle videre til et ordinært mottak i løpet av noen dager.

Ordfører i Åmot, Ole Gustav Narud, sier kommunen har fått en rekke oppgaver de ikke var forberedt på i forbindelse med mottaket på Østerdalen Hotell. Det at flyktningene blir mye lenger enn forventet, betyr en helt annen oppfølging av kommunen.

– Vi har nå helsepersonell daglig på nødmottaket. I starten kom mange ned til legekontorer og helsestasjon. Dette skapte køer. Nå drar vi hit for vi må jo hjelpe voksne og ikke minst alle barna som er her, sier Narud. Først denne uka fikk kommunen et rundskriv fra Helsedirektoratet som pålegger kommunen omfattende helsetjenester. Da hadde flyktningene vært på hotellet siden 20. september.

Narud synes dermed at det som skulle være et nødmottak nå mer og mer ligner et vanlig mottak. Han mener statlige myndigheter burde ha vært mye bedre forberedt på det som skulle komme.

– Det virker som om veien blir til, mens en snubler seg fram, sier han.

Hotell er nødmottak

Østerdalen Hotell er nødmottak for 160 flykninger. Mange av dem har vært der i 2 måneder.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Kan bli forlenget til Birken

Tollak Skogland som driver hotellet sier at 89 av de 156 som er på nødmottaket nå har vært der siden det åpnet. Nå har han kontrakt ut året. Den kan bli forlenget til 1. mars. Da er det slutt, blant annet fordi hotellet skal ta i mot mange birkebeinere.

- Jeg skønner at kommunen er frustrert, sier Skogland, men det er ikke noen plass å sende flykningene videre til. På hotellet får de mat, tak over hodet og vi har lagt til rette for noen aktiviteter. Men mange som er her er velutdannede syrere som spørr etter norsk-opplæring. Det kan vi dessverre ikke hjelpe til med, sier han.

Skjønner frustrasjonen

Regiondirektør i UDI, Siv Kjelstrup sier situasjonen i Åmot ikke er ulik mange andre kommuner som også har fått nødmottak. Men flyktningestrømmen er blitt mye større enn det myndighetene først ventet. Dermed er ikke mottakskapasiteten stor nok.

Hun sier at Åmot får penger på lik linje med de som er vertskommuner for ordinære mottak. For Åmots vedkommende er det ca 135 000 kroner i måneden.

Staten må ta regninga

Leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum sier at hans parti foreslår å øke vertskommunebidraget fra staten med 50 prosent. Han besøkte hotell-mottaket i Åmot fredag og han har stor forståelse for frustrasjonen til kommunen. Han sier at det er staten og regjeringen som må ta ansvaret og det er de som må betale.