Flertallet trosser Jernbaneverket

Et klart flertall av politikerne i kommunestyret i Hamar trosser Jernbaneverket og vil kjempe for at det østlige alternativet, med stasjon ved Vikingskipet, blir lagt ut på høring. Det viser en rundspørring som Hamar Arbeiderblad har gjort. Jernbaneverket fraråder denne traseen og vil bygge ny jernbane i strandsona vest for byen.