NRK Meny
Normal

Flertall vil beholde dagens sykehus

67 prosent av innbyggerne i Hedmark og Oppland vil beholde dagens sykehusstruktur, viser Medborgerundersøkelsen i Innlandet.

Sykehuset Innlandet, avd. Elverum.
Foto: Linda Vespestad

Ifølge en pressemelding som er sendt ut fra Høgskolen i Hedmark, er et klart flertall av innbyggerne i de to fylkene tilhengere av å beholde sykehusene som de er i dag.

- Bra folk er fornøyd

– Jeg tar det som uttrykk for at folk er fornøyd med dagens tilbud fra Sykehuset Innlandet. Det er bra de synes de får det helsetilbudet de skal ha når de trenger det, kommenterer kommunikasjonsdirektør i Sykehuset Innlandet, Astrid Bugge Mjærum.

Kommunikasjonssjefen egger til at man fra før vet at de som blir akutt syke, eller har varige sykdommer, vil ha en ny sykehusstruktur, mens mange friske vil ha det trygt og godt slik vi har det i dag.

Størst skepsis til nytt storsykehus er det i nord i begge fylker. Der ønsker hele 81 prosent av innbyggerne å beholde dagens struktur.

Styret i Sykehuset Innlandet har gjennom prosjektet Strategisk fokus 2025 startet en prosess for å utrede et nytt storsykehus ved Mjøsa som skal ta over oppgavene og pasientene fra sykehusene som i dag finnes i Hamar, Gjøvik og Lillehammer.

Astrid Bugge Mjærum

Kommunikasjonsdirektør Astrid Bugge Mjærum i Sykehuset Innlandet liker at folk er fornøyd med dagens sykehustilbud.

Foto: Sykehuset Innlandet

At hele 67 prosent av innbyggerne i Hedmark og Oppland vil beholde dagens struktur, viser også at skepsis til et storsykehus er betydelig.

Folkelig skepsis

Førsteamanuensis Ulla Higdem ved Høgskolen i Lillehammer har jobbet med den delen av undersøkelsen som handler om sykehusstruktur. Hun mener svarene viser at det er en relativt stor folkelig skepsis til et eventuelt nytt storsykehus ved Mjøsa.

– Motstanden mot et storsykehus er litt mindre i de sørlige delene av Hedmark og Oppland enn den er i de nordlige delene. Men det er altså et flertall som er imot storsykehus alle steder, sier hun.

Hun tror mange opplever at en større avstand til et nytt sykehus er negativt.

– Når det gjelder de nordlige områdene, vil jeg anta at det henger sammen med at de opplever at de får større reiseavstand til et nytt storsykehus. Noen områder vil miste det lokalsykehuset de har i dag, og tryggheten for det tilbudet som sykehuset gir oppleves som mindre, sier hun.

Kompetansearbeidsplasser viktige

Higdem sier at det også er en problemstilling ved at mange kan frykte at man mister lokale arbeidsplasser dersom mindre sykehus i nærområdet legges ned.

– Sykehus er jo en kompetansearbeidsplass. Og i de distriktene hvor det ligger lokalsykehus, så vil jo de miste en stor kompetansearbeidsplass - og ikke minst kompetansearbeidsplass for kvinner, sier hun.

Medborgerundersøkelsen i Innlandet er utført av forskere ved Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark og viser innlendingenes holdninger til en rekke spørsmål som kommune- og fylkessammenslåing, sykehusstruktur, innlandsuniversitet, infrastrukturutbygging og identitet.

Hele undersøkelsen skal etter planen presenteres i en konferanse tirsdag 3. juni på Hamar.