Ønsker seg deltidsjobb

Kommuneansatte ønsker deltidsjobb velkommen. Unntaket er helse- og omsorgssektoren.

Video Deltidsjobb er populært i kommunesektoren

Deltidsjobb er populært i kommunesektoren, men ikke innen helse og omsorg.

Elin Limoseth

Hjelpepleier Astrid-Johanna Tomtum ønsker seg fulltidsjobb.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK
Ranfi Framnes Engen

Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Randi Framnes Engen sier deltidsansatte gjerne vil tilbake i fulltid.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Det er slettes ikke slik at alle ønsker seg fulltidsjobb. Hvis vi skal tro en fersk medarbeiderundersøkelse Gjøvik kommune har gjort, er deltidsjobb det mange kommuneansatte vil ha. Unntaket er helse- og omsorgssektoren:

– For noen er det sikkert bra å ha en deltidsjobb. Selv ønsker jeg å jobbe fullt og fast, og håper at jeg skal få mulighet til det etter hvert, sier Astrid-Johanna Tomtum.

Hun er hjelpepleier i kommunen.

– Det viktig å vite hva jeg har å gå til.

LES: Vil redusere uønsket deltid

LES: Har jobbet uønsket deltid i 30 år

Ulike behov

Hjelpepleierne i Gjøvik kommune har lenge kjempet for flere fulltidsstillinger. I dag har mange av dem kun i deltidsjobb.

De tillitsvalgte er ofte på besøk ved omsorgssenteret for å snakke med medlemmene. Og behovene de ansatte etterspør, er ulike:

– Noen har en grunn til å jobbe deltid på grunn av hjemmesituasjonen. Men ettersom situasjonen forandrer seg, så vil de fleste gjerne jobbe fulltid igjen, sier Randi Framnes Engen, hovedtillitsvalgt Fagforbundet.

LES: Velger seg deltid for et bedre liv

– Kommunen forplikter

Deltid er populært

Personalsjef i Gjøvik kommune Elin Limoseth sier kommunen forplikter.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Ifølge personalsjef i Gjøvik kommune Elin Limoseth er det varierte prosentsatser for hvordan folk ønsker å jobbe, innen de ulike områdene.

– Innenfor helse og omsorg er det fortsatt mellom 42 og 43 prosent som ønsker høyere stillingsprosent – noe vi tar til oss og jobber aktivt med, sier hun.

Forrige torsdag kunne NRK Sunnmøre melde en temmelig annerledes tendens i Helse Vest, der under ti prosent av helseansatte ønsker seg fulltidsjobb.

Limoseth erkjenner at kommunen forplikter å få sine ansatte i fulltid:

– Gjennom lov- og avtaleverk har kommunen en forpliktelse til å tenke 100-prosentstillinger og ansette etter det. Men at det alltid skal være mulig, er likevel teoretisk.