NRK Meny
Normal

Flere problemer i ny E6-tunnel

Vegvesenet jobber på spreng med å løse problemer med et vifteanlegg som ikke virker og ei ventilasjonssjakt som fylles med is.

Øyertunnelen

SKAPER HODEBRY: Denne vinteren har problemene tårnet seg opp i Øyertunnelen, som var ny i 2012.

Foto: Geir Randby / NRK

– Det er dårlig sikt i tunnelen, og det oppleves som lite komfortabelt å kjøre der, sier Asbjørn Stensrud, seksjonssjef i Statens vegvesen.

Siden Øyertunnelen på E6 nord for Lillehammer åpnet i desember 2012 har det vært flere problemer. Den nesten 100 meter lange ventilasjonssjakta fra tunnelen og opp i terrenget over tunnelen har blitt fylt med is, slik at den ikke fungerer, og det vært problemer med svevestøv. Dessuten har ikke fotocellene som styrer belysningen fungert.

Asbjørn Stensrud, Statens vegvesen

MÅ SE PÅ KOSTNADENE: Seksjonssjef i Statens vegvesen, Asbjørn Stensrud, vet ikke hvor mye utbedringene vil koste.

Foto: Arne Sørenes / NRK

– Vi har fått en del klager på dårlig sikt, medgir Asbjørn Stensrud i vegvesenet. De jobber nå på spreng med å finne løsninger.

– Vi utreder om vi kan styre takviftene med vinden, slik at vinden på utsida av tunnelen hjelper oss i stedet for at den motarbeider oss, sier Stensrud.

Kostnadssprekk

Problemet med svevestøv er størst på morgenen og ettermiddagen, når trafikken er størst. Vegvesenet er sikre på at de skal klare å løse problemene både med isdannelse og svevestøv. Men de vet ikke hvor mye det vil koste.

– Men vi er helt nødt til å se på kostnadene. Det blir et element som må vurderes, sier Stensrud.

Øyertunnelen er en del av ny E6 gjennom Øyer kommune. Veiprosjektet med tofeltsvei med midtdelere hadde en kostnadssprekk på 20 prosent, og ble 150 millioner kroner dyrere enn beregnet.

– Dumt

Guttorm Tysnes

KRITISK: Guttorm Tysnes, regionsjef i Lastebileierforbundet i Hedmark og Oppland, mener utbyggerne må lære av problemene i Øyertunnelen.

Foto: Halvor Mykleby

Regionsjef i Lastebileierforbundet i Hedmark og Oppland, Guttorm Tysnes, er svært kritisk til alle problemene i Øyertunnelen.

– Når man bruker så store beløp på en ny vei som det er gjort her, må man forutsette at veien fungerer. Dette er dumt, og utbyggerne må lære av dette, sier Tysnes.

Jan M. Jansen i Norges Automobil-Forbund avdeling Lillehammer og omegn retter i stedet kritikken mot de bevilgende myndighetene.

– Myndighetene har en tendens til å bygge ut på en måte som ikke gir fullverdig løsning. Da har de spart en del i første omgang, men så koster det i neste omgang, sier Jansen. Han mener tunnelen burde vært bygget med to tunnelløp, i stedet for ett.

– Da hadde myndighetene trolig unngått disse problemene man har nå, sier han.