NRK Meny
Normal

Flere ønsker å bli fosterforeldre

Antallet henvendelser til Bufetat har økt det siste året. Samtidig trenger stadig flere barn og unge et fosterhjem.

Sigrun Tveiten

Fosterhjemskonsulent Sigrun Tveiten er an av flere som holder kurs og kartlegger mulige fosterforeldre.

Foto: Silje Josten Lien / NRK

– Vi får håpe at vi i alle fall har gjort det trygt og godt for dem den tida de er hos oss og har hjulpet dem litt på veg. Men skal du tenke på alle de negative hendelsene som kan skje, kommer du ingen veg.

– Flere plasseringer

Ved Quality Hotell Strand i Gjøvik sentrum fylles stolene i konferanserommet sakte opp. 19 potensielle fosterforeldre har møtt opp på den første av flere samlinger i regi av Bufetat (Barne-, ungdoms- og familieetaten).

Ennå er det tidlig i prosessen, det er ingen garanti for at de kommer gjennom nåløyet, ei heller at de selv ønsker å fullføre.

– Målet med dette kurset er å finne flere fosterforeldre som kan fylle opp «banken» vår, slik at det tar kortest mulig tid før barn og unge som trenger det får et nytt sted å bo, sier Sigrun Tveiten, fosterhjemskonsulent for Fosterhjemstjenesten i Oppland.

Tjenesten merker en økning i antallet plasseringer, det vil si barn og unge som trenger nye hjem.

De største gruppene er rus og psykiatri, men også overgrepsproblematikk, vold og det Tveiten kaller «den gammeldagse omsorgssvikten», hvor foreldre ikke makter å sikre at ungene får med seg mat på skolen, rene klær og liknende, er en del av arbeidsdagen.

Rekrutterer på flere måter

– Vi har mange henvendelser, i løpet av 2012 hadde vi 110. Men det er en lang veg fra en henvendelse til et klart fosterhjem. Vi har en jobb å gjøre, vi er ikke flinke nok til å fange de som er interesserte opp. Det handler om ressurser, vi har mye å gjøre og lite ressurser, som mange andre.

PRIDE-kurs Gjøvik

Det hersket full konsentrasjon under det første av de ti kursene deltakerne skal gjennom.

Foto: Silje Josten Lien / NRK

Hun skal sammen med fosterhjemskonsulent og medarrangør Inger Orderløkken lose de påmeldte gjennom ti kurs, hvert på tre timer. I tillegg kommer tre hjemmebesøk og avsluttende kontorsamtale.

«PRIDE-kurset» er et opplærings- og vurderingskurs, som opprinnelig kommer fra USA. Det er basert på ferdighetsområder man tenker fosterforeldre bør ha kunnskap innenfor.

– Hovedtyngda blant barna ligger rundt 8–12 år. Vi ser en økning i antallet små unger som trenger fosterhjem, men de er lettere å plassere enn ungdommer.

Det er flere veger å gå for å rekruttere nye fosterhjem, ikke bare gjennom kursene. En av dem er å lete etter mulig løsninger i barnets nærmiljø.

Trenger ikke være to

– Vi bruker såkalte familieråd for å rekruttere fosterhjem rundt barnet. I Hedmark er det et eget prosjekt på det, mens det ikke er brukt i særlig grad til rekruttering i Oppland. Men det håper vi vil endre seg, forteller Orderløkken.

Det er ikke et krav at man må være to for å kunne bli fosterforeldre, ei heller at man lever i et heterofilt forhold. Det viktigste er ifølge Tveiten at den eller de det gjelder oppfyller de ulike kraven som stilles og er innstilt på å gjøre en best mulig jobb.

Hun har selv vært fostermor i mer enn 12 år. I 2000 fikk hun, mannen og barna på 6, 8 og 10 år en fire måneder gammel baby i hus.

– Vi hadde lyst på en unge til og fant ut at vi ikke trengte å føde den selv da det er så mange barn som trenger et hjem.

Hun forteller at de eldre ungene tidvis har irritert seg over lillebroren. Men de er også veldig glad i ham, og ser på ham som en lillebror.

– Men det er nok mer universelt og gjelder uansett slektskap eller ikke, sånn blir det med en som er en del yngre i familien.

Kirsti og Roger Nymoen Lyseng

Kirsti og Roger Nymoen Lyseng håper de kan gi et lite barn en trygg oppvekst.

Foto: Silje Josten Lien / NRK

– Vil gi en trygg oppvekst

To av deltakerne på kurset er Kirsti og Roger Nymoen Lyseng fra Valdres.

– Vi er veldig glade i barn og vet at det er en stor etterspørsel etter fosterforeldre. Det at et eller flere barn eventuelt kan komme til oss og få en trygg og god oppvekst ville være en glede, sier Kirsti.

Paret har ikke egne unger, men er godt vant med å omgås barn i familien.

– Vi ønsker så små barn som mulig, fra nyfødt til to år. Det er klart at de eldre trenger en familie de og, men det er de minste vi har i fokus.

De har snakket mye om å bli fosterforeldre de siste årene, men tok en endelig avgjørelse på tampen av fjoråret.

– Redselen ligger vel i at vi ikke får beholde barnet, men det må man jo tenke over, at det er ikke ens egne barn. Det kan være en viss fare for det, og det er de største redselen, kommer det fra Kirsti.

– Du må nesten bare ta det som det kommer, ut ifra hva ungen har med seg i bagasjen. Det er vanskelig å forberede seg på ulike utfordringer, sier Roger.

– Ingen bruksanvisning

Han får støtte fra Geir Pålhaugen fra Gausdal, som er på kurset sammen med kona Svanhild. De har tre barn fra før og ønsker å tilby et fjerde en trygg oppvekst.

– Det fulgte ikke med noen bruksanvisning på de tre vi har heller, det er klart du kan tenkte deg litt på grunn av arv, men man må uansett ta det som det kommer, sier Svanhild.

Med unger i skolealder og litt mer tid til overs, føler paret at de er klare for å påta seg ansvaret.

– Vi føler at vi ønsker å gi noe tilbake til de som ikke har mulighet til å få den oppveksten der bør få. Det føler vi har en mulighet til å gi.

Mange av barna har opplevd mye vondt og kan ha store utfordringer i hverdagen. Det tror Geir de skal klare å takle, om de skulle ende opp som fosterforeldre etter kursets slutt.

– Jeg er 40 år og har opplevd litt av hvert sjøl. Jeg tror det skal gå fint, de må håndteres på samme vis, det blir ikke noe særlig forskjell på et fosterbarn og de biologiske ungene.

Svanhild og Geir Pålhaugen

Svanhild og Geir Pålhaugen har tre unger, men ønsker å tilby et stabilt hjem til en til.

Foto: Silje Josten Lien / NRK

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

  • Tre fikk forenklet forelegg

    Tre personer fikk forenklet forelegg etter at de ble tatt i fartskontroll på riksvei 25 ved Flishøgda i Elverum lørdag kveld. Høyeste hastighet ble målt til 115 kilometer i timen i en 80 sone.

  • Rolig start for Røde Kors

    Røde Kors Hjelpekorps i Hedmark var operative med 16 korps, hvorav 9 av de var på vaktstasjoner palmelørdag. Røde Kors melder om at utfarten var middels til liten. De fikk inn rapporter på tre skader totalt. To på Budor og i Brøttum mottok de ett alvorlig sykdomstilfelle, som ble sendt til sykehus.

  • To leteaksjoner i Oppland

    Røde Kors har hatt to leteaksjoner hittil i påsken. En leteaksjon på Spiterstulen i Gudbrandsdalen, og en leteaksjon på Valdresflye/Jotunheimen. Begge aksjonene hadde positive utfall. Nordre Land Røde Kors melder også om ni skader så langt i påskefjellet.