Flere inkassosaker

Antallet inkassosaker har i første halvår økt med 25 prosent i Hedmark og 17 i Oppland sammenlignet med samme periode i fjor. Veksten i innkassosaker er størst på Vestlandet. Økningen for hele landet er 30 prosent, ifølge Dagens Næringsliv.Det er særlig antallet misligholdte forbrukslån blant personer mellom 18 og 25 år som øker.