Fikk to måneder for fyllekjøring med vogntog

Den polske vogntog-sjåføren som ble filmet med video under sin ferd gjennom Gudbrandsdalen ble ikke trodd av retten da han hevdet at han ikke var full.

Fyllekjøring på E6

KJØREFORBUD I NORGE I FIRE ÅR: Flere videoer dannet grunnlaget for bevisene i dommen mot sjåføren.

Det går fram av dommen fra Nord-Gudbrandsdal tingrett.

Under rettssaken i forrige uke ble det vist en video der han 11. september krysser midtlinjen og den høyre kantlinja flere ganger i løpet av tre minutter med sitt vogntog lastet med 15 tonn papp.

Den 59 år gamle sjåføren ble også filmet forfra av et annet kamera idet han får en sleng og er halvveis nedi grøfta.

– Jeg hadde influensa

Han hevdet under rettssaken at denne kjøringen skyldtes at han hadde influensa og var uopplagt, men ble ikke trodd av Nord-Gudbrandsdal tingrett.

Mannen hadde en promille på 1,59 fire timer etter ulykken, men retten mener at den trolig var 2 under kjøringen. Han hevdet at dette skyldtes at han drakk vodka rett etter ulykken. Heller ikke på dette punktet ble han trodd av retten.

Retten mener det er klart skjerpende at han førte et vogntog med «stort skadepotensiale». Politiet uttalte også at dette kunne har ført til en dødsulykke. «Tiltalte har kjørt E6 og E136, som er hovedvegforbindelsen mellom Oslo og Ålesund, med regelmessig stor trafikk», står det i dommen.

Slipper saksomkostninger

Lukasz Niedzielski

NÅDDE IKKE FRAM: Forsvarer Lukasz Niedzielski.

Foto: Dag Kessel / NRK

I dommen går det fram at tiltalte har liten betalingsevne og han trenger derfor ikke å betale saksomkostninger. Han får likevel en bot på 8400 kroner. 59-åringen er for tiden arbeidsledig.

Forsvarer Lukasz Niedzielski la ned påstand om frifinnelse for punktet om promillekjøring. Han la også vekt på at forbudet mot å drikke alkohol etter en trafikkulykke er en «særnorsk bestemmelse».