NRK Meny
Normal

Fikk skjerpet straffen

Kongsvingermannen som ble frifunnet for drapsplanlegging, fikk skjerpet straffen sin for andre forhold i Eidsivating lagmannsrett. Han er nå dømt til åtte måneders fengsel, mot seks måneder i Solør tingrett.

I Solør tingrett ble han dømt til seks måneders fengsel. Kongsvinger-mannen anket straffeutmålinga på stedet. Han anket også saksbehandlinga på grunn av oppflrselen til noen av jurymedlemmene. 

Flisamannen John Skjalg Lund fikk ni måneders fengsel. Det er det samme som han fikk i tingretten. Begge er dømt for å ha oppbevart våpen og sprengstoff i den hensikt å begå en forbrytelse.

Lagmannsretten har i formildende retning lagt en viss vekt på at saken har fått stor medieoppmerksomhet.

Borge Røsen ble av juryen funnet ikke skyldig i å ha kommet med trusler mot en skatterevisor. Lagmannsretten har nå også bestemt at han ikke skal betale oppreisning til skatterevisoren.